Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse | 1.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning

Regjeringen har besluttet at lærerspesialistordningen gradvis skal avvikles. Det vil derfor ikke være anledning for nye deltakere å søke på lærerspesialistutdanning fra høst 2022.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Godkjent lærarutdanning
  • 30 studiepoeng fordjuping i spesialiseringsfaget (IKT), eller tilsvarande dokumentert kompetanse
  • 60 studiepoeng fordjuping i skulefag
  • Minimum tre års undervisningspraksis

  Tilleggskrav

  Det er ein fordel at du har forkunnskap om og kompetanse i bruk av digital teknologi som PC/MAC, nettbrett, smarttelefonar og interaktive tavler. Kjennskap til og kunnskap om bruk av sosiale teknologiar for undervisning og faglege emner er også ein fordel.


  Lærere som er i funksjon som lærerspesialist inneværende skoleår kan fortsette i funksjonen ut skoleåret 2021/2022. Lærere som startet lærerspesialistutdanning som del av piloten høsten 2020 og høsten 2021 skal få fullføre hele studiet, det vil si ut henholdsvis våren 2022 og våren 2023. 
   

   

  Utdanningen består av følgene emner

  • Profesjonsfagleg digital kompetanse og vitenskaplig arbeid (15 studiepoeng)
  • Didaktikk og digitale læringsressurser, aksjonslæring og -forskning (15 studiepoeng)
  • Veiledningsspedagogikk for lærerers læring og PfDK (15 studiepoeng)
  • Skapende arbeid med IKT (15 studiepoeng)

  Utdanninga er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets satsing "Lærarspesialist".

  Vurdering og arbeidskrav

  Vurdering vil være mappevurdering, munntlig eksamen og prosjekt (individuelt og/eller i grupper).

  Arbeidskrav må være vurdert som godkjent for å ha rett til å gå opp til eksamen.

  Det vil bli behov for utstyr for å delta på synkron nettundervisning, samt noe programvare. Dette vil bli spesifisert ved oppstart av dei ulike emnene.