Møte mellom mennesker med musikk og drama som verktøy

Dette er studiet for deg som ønsker å videreutvikle egen kompetanse som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og aktivitør. De siste årene er det utviklet mye godt samarbeid mellom oppvekst- og omsorgssektorene i mange kommuner. Gjennom dette studiet vil studentene fra begge fagfeltene få felles verktøy i arbeidet med å bruke musikk og drama på tvers av sektorgrensene. Din arbeidsgiver vil også kunne involvere deg i det faglige arbeidet på nye måter.

Emnet er opprinnelig modul 4 i videreutdanningsprogrammet for barne- og ungdomsarbeidere (VIBU). Denne modulen er nå spesielt utviklet for også å invitere helsefagarbeidere og aktivitører til å delta.

I dette emnet får du lære grunnleggende ferdigheter i å bruke musikk og drama som verktøy for samvær mellom mennesker, på tvers av ulikheter. Du blir tryggere på deg selv, og får øve deg i å se, og å hente ut, ressursene hos menneskene du arbeider med. Din egen arbeidsplass blir øvingsarena for arbeidsmåtene vi gjennomgår på samlingene. Erfaringsdeling innad i studentgruppen blir en viktig måte å lære på.

Du trenger ingen forkunnskaper i musikk og drama for å ta emnet. Vi legger vekt på at du skal oppleve mestring på det nivået vi til enhver tid arbeider på. Du skal opparbeide deg trygghet i å bruke verktøyene sammen med andre, både i studiesituasjonen og i egen praksis.

Med dette emnet kan din arbeidsgiver involvere deg i det faglige arbeidet på nye måter, på egen arbeidsplass og i tverrsektorielt samarbeid.

Du finner mer informasjon i emneplanen.

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet AOF og Høgskulen på Vestlandet. Dersom du er barne- og ungdomsarbeider, kan du lese mer om hele videreutdanningsprogrammet VIBU her.

Undervisningsmåter

Praktisk arbeid med musikk og drama, forelesninger, ledertrening med studentgruppen, veiledning i mindre grupper samt framlegg og utprøving.

Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett, samt arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Disse oppgavene tar utgangspunkt i egen praksis og gir rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

Praktisk eksamen i grupper på to-tre studenter på siste samling.

Samlinger og eksamen

Det blir fire ordinære samlinger på campus i Bergen.

Studiet kan bli kjørt digitalt hvis smittesituasjon gjør at vi ikke kan ha fysiske samlinger, eventuelt kan det bli noen digitale og noen fysiske samlinger.

Uke 34, 38, 42 og 46:

  • Fredager kl. 15.00–19.00
  • Lørdager kl. 09.00–15.00

Eksamenssamling uke 49:

  • Fredag kl. 15.00–19.00
  • Lørdag kl. 09.00–15.00