Norsk 2 | 5.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning

Norsk 2 er ei vidareutdanning som byggjer på Norsk 1 for grunnskulelærar 5-10, og høver for deg som skal undervise på 5.-10. trinn.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må vere tilsett i ei lærarstilling.

  Du må ha minst 30 sp i norsk frå før.

  Er du interessert kan du sjekke ut Norsk 2, 5.-10. trinn.

  .