Norsk teiknspråk 1 | 1.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning

Bergen

Hopp til

    Opptakskrav og søknad

    Opptakskrav

    Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning).

    Du må vere tilsett i ei lærarstilling.