Bølgebasseng på campus Kronstad, Bergen. Foto: Hedvig Myklebust/ HVL

Undervannsteknologi

Master

Fremtiden for olje- og gassindustrien er ikke på plattformene i Nordsjøen. Den er under vann, eller «subsea». I fremtiden er det havbunnsinstallasjoner som vil gi oss tilgang til reservoarene som gjemmer seg i dypet.

Vi tar ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet.

Masterprogram i undervannsteknologi blir tilbudt av NTNU og er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og NTNU. 

Dette er en tverrfaglig sivilingeniørutdanning som egner seg som påbygging for deg som er ingeniør med bachelorgrad innen maskinfag, marinteknikk, undervannsteknologi, elkraft, automatisering, energiteknologi eller lignende.

Gjennom utdanningen tilegner du deg kunnskaper om olje- og gassutvinning, marine operasjoner, materialteknologi og korrosjon, sikkerhet og pålitelighet. Du har både obligatoriske og valgbare emner. Du står relativt fritt til å sette sammen din egen fagkombinasjon, avhengig av interesser og forkunnskaper.

Du velger én av følgende studieretninger:

  • Drift og vedlikehold
  • Undervanns kontrollsystemer
  • Marin undervannsteknologi

I siste semester skriver du masteroppgave. Både masteroppgaven og andre prosjektoppgaver blir som oftest gjennomført i samarbeid med relevante bedrifter. Utdanningen har tette bånd både til næringslivet og til ekspertsenteret NCE Subsea.

NTNU er faglig ansvarlig for studiet, og tildeler mastergraden. Les mer om studiet på NTNUs nettsider.

Undervisningsmåter

Studiet er lagt opp med forelesninger, praktiske øvelser og prosjektarbeid. Du studerer i et internasjonalt læringsmiljø der du får nyttig trening i bruk av engelsk språk.

Undervisningen foregår ved NTNU i Trondheim det første året, og ved HVL campus Bergen andre året.