Hopp til innhald

Studieplan - Utdanningsvalg

Hausten 2016

Studiet er samlings- og nettbasert med tre samlinger à to dager pr. semester, lagt til Campus Kronstad i Bergen. Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Det blir brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, dialog, gruppediskusjoner, framlegg og utprøving.

 

Mellom samlingene arbeider studentene sammen med faglærere og medstudenter gjennom deltakelse på læringsplattformen Its learning. I tillegg kommer individuelt studiearbeid.