Utvikling og forvaltning av bygg og eigedom

Etter- og vidareutdanning

Dette studiet er tilrettelagt for deg som skal utvikle eller vere ansvarleg for drift av eigedom. Studiet legg vekt på både juridiske og økonomiske forhold når det gjeld utvikling og forvaltning av eigedom.

Hopp til

    Studiet er eit samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet.