Olje- eller kjemikalietankskip

Training for Oil & Chemical Tanker Cargo Operations

Etter- og vidareutdanning

Interessert i tankermann sertifikat? Dette 10 dagers kurset gir deg basic + advanced kurs og tar for seg en rekke tema som er relevant for arbeid om bord på olje- eller kjemikalietankskip. Ved bestått eksamen gir det sertifikat høyeste grad. NB! Har du ikke 3 mnd fartstid på tankbåt (kjemikalie eller olje) trenger du 3 mnd ombord før du kan løse highest grade. Kurset inkluderer et 2 dagers kurs med Dräger i gassmåling og gassmålingsutstyr samt 2 dager med praktisk trening i brannslukking, evakuering etc, ved ResQ.

Hopp til

  Av flere tema som gjennomgås nevnes bl.annet:

  • Tankskip familisering
  • Oljens egenskaper og farer ved dette
  • Laste begrensninger og handling av olje/kjemikalie last
  • Ballast operasjoner
  • Tank operasjoner
  • Forurensing
  • Ulike typer last
  • Giftighet
  • Farer
  • Hazard kontroll
  • Sikkerhetsutstyr og beskyttelsesutstyr
  • Forebygging av forurensing og miljøskader
  • Reguleringer og «code of practise»
  • Design /utforming av olje og kjemikalietankskip og utstyr
  • Laste utstyr
  • Nød prosedyrer og nød operasjoner

  Undervisningsspråk:

  Engelsk

  Krav til forkunnskaper:

  Ingen

  Utstyr:

  Ta med varme / uteklær til treningen på ResQ

  Eksamen/Oppmøte:

  Tankoperasjoner: skriftlig 4 timers eksamen

  Gassmåling: 2 timers skriftlig eksamen

  Det er krav om 100% deltakelse og en må ha minst 70 % riktig svar på eksamen.

  Formalia:

  STCW 78, tabell A-V/1-1-1, A-v/1-1-2 og A-V/1-1-3

  STCW Cargo Handling & Stowage

  IMO model Course 1.01, 1.02, 1.03 (basic + advanced)

  Godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

  Annen informasjon:

  Det må være et visst antall påmeldte for at kurset skal kjøres.

  Faktura for kurset vil bli sendt ut etter søknadsfristen.