Hva skal fakultetene hete?

De norske navnene på fakultetene blir som innstilt i styresaken, mens man vil bruke litt mer tid på forkortelser og engelske navn.

Styret behandlet sak om fakultetsnavn i sitt forrige styremøte. De hadde et par merknader de ba rektor om å ta stilling til, og rektor har nå diskutert saken med dekanene.

Rektor har i samråd med dekanene besluttet at de norske navnene blir som innstilt i styresaken. Navnene blir da som følger:

  • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
  • Fakultet for helse- og sosialfag
  • Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
  • Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Saken til styret er resultat av det første delprosjektet i P2: Faglig organisering. Dekanene har gjennomført en prosess innad i fagmiljøene, og i ettertid sett dem i sammenheng for å få et mest mulig helthetlig navnevalg. 

Forkortelser og engelske navn må man se litt mer på, og dette blir besluttet så snart som mulig.