Statsråden på campus Sogndal

Arbeidet med universitetsstatus, flercampus og studentrekruttering var hovedtema da forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel besøkte HVL og campus Sogndal tirsdag 28. mai.

I løpet av det timeslange besøket fikk statsråden mye med seg, både gjennom å treffe ledelsen med rektor Gunnar Yttri i spissen, ulike ansatte og studenter - og samtidig forflytte seg rundt på campus.

Henrik Haug, leder av Studenttinget på Vestlandet, presenterte aktuelle saker fra studentene. Viktigheten av levende campus var kjernebudskapet hans. Forslaget om å fjerne særkravene for opptak til lærer- og sykepleieutdanningene fikk gode ord fra studentenes leder.

- Færre krav gjør at flere motiverte studenter ikke blir stoppet av ulike barrierer. Vi synes at forslaget er bra og viktig, sa Haug til statsråden.

På gamingsenteret og læringslabben møtte statsråden rådgiverne Håkon Bøyum og Torkjell Einarson Venjum. De fortalte om hvordan digitale verktøy brukes aktivt i læring og undervisning. Bøyum veileder for tiden barnevernsstudenter, og statsråden fikk en presentasjon av hvordan spillteknologi integreres i læring myntet på elever i barneskolen.

ANALOG SAMTALE I DIGITALE OMGIVELSER: Torkjell Einarson Venjum i HVL sin læringslab hadde mye å fortelle og vise fram til statsråden.

I denne delen av programmet fikk fagseksjonsleder Sandra Opheim presentert ordningen «Nattergalen», et prosjekt der bachelorstudenter på HVL fungerer som mentorer for barn med minoritetsbakgrunn. Det langsiktige målet med «Nattergalen» er å øke tallet på barn og unge med minoritetsbakgrunn som fullfører videregående opplæring, samtidig som ordningen skal bidra til å styrke den flerkulturelle kompetansen i barnevernet.

Prosjektet falt i smak hos statsråden, og som rektor Gunnar Yttri sa det:

- Nattergalen er et kjerneeksempel på hva det kommende Universitetet på Vestlandet har som profil og kjennetegn; det å være profesjons- og arbeidslivsrettet og legge en praksisnær og forskningsbasert tilnærming til grunn for samfunnsoppdraget.

Rekrutteringsutfordringer til viktige profesjonsutdanninger fikk og mye plass på programmet både i møterom og på «walk-and-talk-runden» på campus. Rektor Yttri orienterte om situasjonen og hvordan HVL arbeider langs flere spor både med rekruttering, faglig beredskap og utvikling og styrking av studieporteføljen.

Statsråden likte det han hørte.
- HVL gjør mange gode grep for å møte rekrutteringsutfordringene.

Dagens besøk på campus Sogndal er det første besøket statsråden har til HVL i kraft av å være statsråd.