Studentassistenter i undervisningen gir stor nytte

Studentassistentordningen ved HVL er et viktig faglig og sosialt tiltak for førstesemesterstudentene på HVL og kan brukes på alle studieprogram.

Som en del av HVL sitt strategiske satsingsområde «Danne og utdanne» ble studentassistentordningen innført ved HVL våren 2021.

Målet er at alle studenter i det første studieåret skal tilbys studentassistenter knyttet til emner dette året sånn at de nye studentene med støtte fra erfarne studenter skal få en god start og komme inn i et læringsmiljø med godt læringsutbytte

Avdeling for utdanningskvalitet (AUK) har ansvar for generell opplæring av studentassistenter på fakultetene. Instituttene har ansvar for det praktiske rundt ordningen, som å utarbeide utlysningstekst for stillingen, rekruttering og evt. intervju, og utarbeide forslag til kontrakt.

Læringsmiljø og læringsstøtte_2560.jpgEnhet for læringsstøtte oppfordrer alle som underviser til å bruke studentassistenter i undervisningen. Fra venstre oppe: Øystein Backelin, Elisabeth Åsgard, Stine Caroline G. Wærenskjold, Thomas Mikkelsen. Frå venstre nede: Karoline S. Øyerhamn, Kari Rimbereid og Turid Mølmesdal.

Forskning viser positive effekter

Kari Håvåg Voldsund har forsket på bruk av studentmentorer i undervisningen i første semesters ingeniørfag, og hun har funnet flere positive effekter av ordningen.

I artikkelen «Student peer mentoring in an entrepreneurship course” som hun har skrevet sammen med Judith Johnstad Bragelien, finner de at:

«For det første dekker studentmentorene en rolle som foreleseren ikke klarer å dekke på grunn av aldersforskjell, og en foreleser vil ha den rolle å sette karakter på emnet. Derfor kan studentene være motvillige til å stille spørsmål til sine forelesere.

For det andre, kan det vise seg at bruk av student-mentorer har resultert i redusert rapportert arbeidsmengde og videre økt mestring. For det tredje ser det gjennomsnittlige karakternivået ut til å ha blitt bedre med en tettere oppfølging.»

Gode erfaringer fra Fakultet for helse- og sosialvitskap

Høgskolelektor og Fagkoordinator på barnevern i Sogndal, Berit Njøs, har gode erfaringer frå studentassistentordningen i 2021.

– Studenter får en god overgang fra videregående opplæring til høgskulen ved hjelp av studentassistentene. Det er en god måte å bli kjent som student på og å bli kjent med faget sitt.

– Mange studenter tar ikke ordet på forelesning. Ved å jobbe i grupper, ledet av studentassistent, får studenter diskutere fag i tryggere rammer, sier hun.

Studentassistenten sine oppgaver

Studentassistentene sin jobb går ut på å arrangere og gjennomføre jevnlige samlinger gjennom semesteret. Innholdet skal være faglig orientert knyttet til emnene studentene har, men kan også ha innhold knyttet til læringsmiljø, studiemestring, motivasjon, eksamen og sosialt samvær.

Faglærere oppfordres til å formidle denne muligheten videre til sine studenter. HVL har mange dyktige studenter som kan gjøre en god jobb som studentassistent.

Søknadsfrist for deltidsstilling som studentassistent høsten 2022 er 1. juni.