Trond Mohn gir nye 25 millioner kroner til HVL

– Vi er svært takknemlige og skal bruke midlene godt inn i arbeidet med å styrke og utvikle ingeniørutdanningene våre, sier dekan Jens Kristian Fosse ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap i HVL.

Han forteller at Trond Mohn har støttet ingeniørutdanningene ved høgskolen over mange år. Først ved Høgskolen i Bergen og etter hvert ved Høgskulen på Vestlandet.

– Samlet sett har Mohn gitt over 100 millioner kroner til høgskolen i disse årene fra 2005. Det er vi svært takknemlige for. Det har gitt oss muligheter til å utvikle oss faglig og på utstyrsfronten. Støtten har vært avgjørende for den utviklingen vi har hatt og ser for oss fremover.

– Med denne nye tildelingen får vi muligheter til å ta gode steg inn i det grønne skiftet både i utdanning og forskning, sier dekan Jens Kristian Fosse.

Langvarig samarbeid

HVL får overført midlene gjennom Framostiftelsen. Her er førsteamanuensis Ole-Gunnar Søgnen i HVL styreleder.

Han forteller om et langvarig og sterkt samarbeid.

– Det var tidligere høgskoledirektør Nils Mæhle ved Høgskolen i Bergen som tok kontakt med Trond Mohn i 2005. Utgangspunktet var at det stod dårlig til på ingeniørutdanningens laboratorier og vi trengte å ruste opp.  Jeg var selv dekan den gangen for Avdeling for ingeniørfag.

– Vi opprettet en stiftelse og Mohn la inn 12 millioner kroner. Stiftelsen sin oppgave var å forvalte midlene best mulig, og Mohn har vært med i stiftelsens styre alle disse årene, sier Søgnen.

Styrket sivilingeniørutdanning

Tidshorisonten for stiftelsen var i utgangspunktet seks år. Den har undervis blitt forlenget og midlene har gitt god avkasting.

– Dette har vært svært viktige midler for ingeniørutdanningens utvikling. Vi fikk rustet opp laboratoriene og det var viktig. Den gang bidro også Høgskolen i Bergen med like mye midler som stiftelsen bidro med.

Det årelange samarbeidet med Trond Mohn har tatt nye steg gjennom årene. Oppdatering av utstyr var viktig i starten. Da sivilingeniørutdanningen ble lansert i 2009, ønsket Trond Mohn å styrke denne satsingen med nye 25 millioner kroner.

– Sivilingeniørutdanningen gjennom master i teknologi ble bygd opp gradvis og støtten fra Mohn var avgjørende, sier Søgnen.

Bygge sterkere fagmiljø

I 2015 ga Trond Mohn ytterligere 25 millioner til denne satsingen.

– God infrastruktur med moderne laboratorier for utdanning og forskning har vært viktig hele veien. Det trengs fornying og oppdatering og her har Mohn bidratt sterkt.

Gjennom årene har stiftelsen vedtekter blitt tilpasset. Å bygge forskningskompetanse gjennom professorater og stipendiater på viktige fagområder har blitt tatt inn og prioritert.

– Midlene har gitt oss muligheter til å styrke fagområder som undervannsteknologi, havteknologi, energiteknologi, velferdsteknologi, teknologiledelse og bærekraftige bygninger, forteller Søgnen og Fosse.

Markerte Mohnsenteret

De sier at den langsiktige støtten fra Trond Mohn ble tatt med da Senter for nyskaping skiftet navn til Mohnsenteret i 2016. Senteret hadde utviklet seg til å bli et viktig forskningssenter innen entreprenørskap og regional innovasjon.

– Vi ønsket å markere den gode støtten til høgskolen fra Trond Mohn ved å ta i bruk Mohn-navnet når navnet på senteret skulle endres. Mohnsenteret får årlig lønnsstøtte til leder for studentinkubatoren gjennom stiftelsen.

– I tillegg er professoratet i teknologiledelse tilknyttet Mohnsenteret.

Har støttet andre prosjekt i HVL

Det er ikke bare ingeniørfagmiljøet ved høgskolen som har mottatt støtte fra Trond Mohn gjennom årene.

– Framostiftelsen støttet idrettsfagmiljøet ved lærerutdanningen med 1,5 millioner kroner til innkjøp av en ny og bred tredemølle. Denne er blitt svært verdifull for både fagmiljø og studenter ved høgskolen, men også for toppidrettsmiljøet på Vestlandet, sier Søgnen.

I tillegg er det kjent at Trond Mohn også støttet oppstart av bachelorutdanning i idrett og bachelorutdanning i folkehelsearbeid på midten av 2000-tallet ved Høgskolen i Bergen.

– Vi trenger ingeniører

Trond Mohn sier han er glad for å støtte ingeniørfagene ved HVL.

– Dette er vel anvendte penger. Nytten av gode ingeniører kan ikke overdrives. Vi trenger ingeniører i alle deler av samfunnet, sier Mohn.

Han er tydelig på at høgskolen selv prioriterer hva midlene skal brukes til.

– Jeg legger meg ikke bort i det. Men jeg synes det er bra at fagmiljøet styrkes med godt og moderne utstyr, professorater og dyktige lærerkrefter inn i utdanningene. Kunnskap er viktig.