3D printer

På skaparverkstaden kan du teste ut 3D printing. På denne sida er det bruksanvisning for SKULD sin 3d printer og tips om 3D printing

Korleis bruke 3D printeren på SKULD

3d printeren på SKULD er av merket MakerBot og har eigen programvare til Slicing (for å sette opp modell som skal skrivast ut).

 

Tips til læringsaktivitetar med 3D printing

I dette læringsopplegget får ein introduksjon til programmering i ThinkerCad og korleis ein lagar 3D modellar ved hjelp av programmering. Læringsopplegget er laga av skaperskolen og er tilpassa for ungdomstrinnet. Det er ei god lærarveiledning til læringsopplegget.