Micro:bit

På skaparverkstaden har me klassesett med Micro:bit i tillegg til ein del utstyr som kan nyttast med Micro:bit

Micro:bit på SKULD

 

Opplæring / tutorial i Micro:bit 

På engelsk, ein serie med gode instruksjonar for å bli kjent med micro:bit

 

Micro:bit +  Kunst og handverk

Læringsopplegg frå skaperskulen. Kompetansemål innan naturfag og kunst og handverk for ungdomsskulen. "Introduser elevene dine for fremtidens teknologi innenfor tekstilindustrien. La de være med på å skape løsninger som takler fremtidens utfordringer ved å lage sitt eget smarte tekstil."