VR

Bruk av VR sett på SKULD

Kva kan me bruke VR til? 

 • Kan visualisere fagleg materiale
 • Motoriske øvingar
 • Teiknespel
 • Spel
  • Beat saber
  • The Lab

Bruksanvising for bruk av VR på SKULD

Last ned bruksanvisninga.

 1. Kople leidninga til VR-brillene i boksen, slik den grøne pila viser.
 2. Trykk på den blå knappen (raud pil), slik at det lyser grønt på framsida av boksen (raud ring).
 3. Slå på handkontrollane ved å halde inne knappen (vist med raud pil) i tre sekund.
 4. Start opp ved å dobbeltkikke på SteamVr-ikonet (raud ring)
  • Ulike spel er merka med grøne piler.

 5. Flytt VR-brillene og kontrollane inn til den raude krossen, slik at dei vert synlege for sensorane i taket (merka med grøne ringar).
  • Når alle ikona lyser blått (inni den gule firkanten på førre bilete) er alt samankopla og klar til bruk.
 6. Ta oppstilling midt mellom sensorane i taket og du er klar til å byrje!
  • Tips: Pass på at du har god plass rundt deg og at du har nok leidning.
 7. Når du er ferdig, koplar du alt frå og legg det fint tilbake på plass! Lad gjerne kontrollane!