Installasjonsveiledning

HVLs lisens for EndNote gjelder alle studenter og ansatte. Installasjon på HVLs maskiner gjøres gjennom Programvaresenter i Windows. For installasjon på egen maskin, laster man ned installasjonsfil og lisensnøkkel fra SharePoint.

Her finner du filene under EndNote og henholdsvis Mac eller Windows. For Mac trenger du bare én fil, EndNote21SiteInstaller.dmg.

Windows krever både License.dat og EN21Inst.msi. Filene må lastes ned til samme folder for at installasjonen skal fungere. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å laste filene ned separat, ved å klikke på filnavnene.

Installasjon for Windows

Lukk Office-programmer som Word og Powerpoint. Klikk på EN21Inst.msi og følg instruksjonene på skjermen. Om du får spørsmål om å taste inn lisensnøkkel, lukk programmet og sørg for at filen License.dat ligger i samme folder som installasjonsprogrammet, og start deretter på nytt.

Installasjon på Mac

Åpne filen EndNote21SiteInstaller.dmg, og dobbelklikk på ikonet over Install EndNote 21.app. Følg instruksjonene på skjermen.


EndNote-brukerstøtte
Har du spørsmål?