Vancouver

Hvordan referanser skal se ut ved bruk av referansestilen Vancouver og hvordan man registrerer dem i EndNote.

Vancouver-stilen er en nummerert stil, der henvisningene nummereres løpende i teksten, og referansene stilles i samme rekkefølge i litteraturlisten. Eksempelsamlingen nedenfor er beregnet på Vancouver-stilen som følger med EndNote, og oversettelser til norsk: bokmål og nynorsk.

For å installere stilene: Last ned og åpne den aktuelle filen i EndNote. Velg «Save as ...» fra File-menyen. Gi stilen et navn, lagre, og du finner den igjen under stil-menyen og «Select Another Style...». Installasjon er ikke nødvendig i EndNote Online.

Bok

1.            Bårnes VB, Løkse M. Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm; 2015.


Author: Bårnes, V. B. ; Løkse, M. [skilles med linjeskift]
Year: 2015
Title: Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker
Place Published: Oslo
Publisher: Cappelen Damm

Kapittel i bok

2.            Krumsvik RJ, Ludvigsen K. Digital kompetanse i lærerutdanning og skole. I: Postholm MB, Haug P, Krumsvik RJ, Munthe E, redaktører. Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Kristiansand: Høyskoleforlaget; 2011. s. 185-211.

Reference Type: Book Section
Author: Krumsvik, Rune Johan ; Ludvigsen, Kristine [skilles med linjeskift]
Year: 2011
Title: Digital kompetanse i lærerutdanning og skole
Editor: Postholm, May Britt ; Haug, Peder ; Krumsvik, Rune Johan ; Munthe, Elaine [skilles med linjeskift]
Book Title: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10
Pages: 185-211
Place Published: Kristiansand
Publisher: Høyskoleforlaget

E-bok

3.            Goodhew PJ, Humphreys FJ, Beanland R. Electron microscopy and analysis. Boca Raton: Taylor & Francis; 2001 [hentet 12. september 2018]. Tilgjengelig fra: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hogskbergen-ebooks.

Reference Type: Electronic Book
Author: Goodhew, P. J. ; Humphreys, F. J. ; Beanland, R. [skilles med linjeskift]
Year: 2001
Title: Electron microscopy and analysis
Place Published: Boca Raton
Publisher: Taylor & Francis
Year Cited: 2018
Date Cited: 12. September
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hogskbergen-ebooks

Bok med redaktører

4.            Klepp K-I, Aarø LE, redaktører. Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2017.

Reference Type: Edited Book

Author: Klepp, Knut-Inge ; Aarø, Leif Edvard [skilles med linjeskift]
Year: 2017
Title: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Place Published: Oslo
Publisher: Gyldendal akademisk
Edition: 4

Tidsskriftartikkel

5.            Upper D. The unsuccessful self-treatment of a case of "writer's block". J Appl Behav Anal. 1974;7(3):497.

Reference Type: Journal Article
Author: Upper, D.
Year: 1974
Title: The unsuccessful self-treatment of a case of "writer's block"
Journal: Journal of applied behavior analysis
Volume: 7
Issue: 3
Pages: 497

Avhandlinger og masteroppgaver

6.            Sørum L. Environmental aspects of municipal solid waste combustion [doktoravhandling]. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; 2000.

Reference Type: Thesis
Author: Sørum, Lars
Year: 2000
Title: Environmental aspects of municipal solid waste combustion
Place Published: Trondheim
University: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Thesis Type: doktoravhandling

NOU

7.            NOU 2015: 15. Sett pris på miljøet: Rapport fra grønn skattekommisjon. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2015.

Reference Type: Government Document
Author: NOU 2015: 15, [komma på slutten for å unngå invertering]
Year: 2015
Title: Sett pris på miljøet: Rapport fra grønn skattekommisjon
Place Published: Oslo
Publisher: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning

Meldinger til Stortinget

8.            Meld. St. 6 (2017–2018). Kvalitet og pasientsikkerhet 2016. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning; 2017.

Reference Type: Government Document
Author: Meld. St. 6 (2017–2018), [komma på slutten for å unngå invertering]
Year: 2017
Title: Kvalitet og pasientsikkerhet 2016
Place Published: Oslo
Publisher: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning

Rapport

9.            Wang K. The use of artificial intelligence in the robotics. Trondheim: SINTEF; 1988. Rapport nr.: STF17 A88037.

Reference Type: Report
Author: Wang, K.
Year: 1988
Title: The use of artificial intelligence in the robotics
Place Published: Trondheim
Institution: SINTEF
Report Number: STF17 A88037

Standard

10.          Norsk Standard. NS 5814:2008. Krav til risikovurderinger [Internett]. Lysaker: Standard Norge; 2008 [hentet 13. september 2018]. Tilgjengelig fra: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=337102.

Reference Type: Web Page
Author: Norsk Standard, [komma på slutten for å unngå invertering]
Year: 2008
Title: NS 5814:2008. Krav til risikovurderinger
Place Published: Lysaker
Publisher: Standard Norge
Type of Medium: Internett
Year Cited: 2018
Date Cited: 13. september
URL: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=337102

Nettside med forfatter

11.          Helsedirektoratet. Sunn hurtigmat på farten [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; 2017 [oppdatert 15. november; hentet 13. september 2018]. Tilgjengelig fra: https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/tips-til-hverdagsmaten/sunn-hurtigmat.

Reference Type: Web Page
Author: Helsedirektoratet
Year: 2017
Title: Sunn hurtigmat på farten
Place Published: Oslo
Publisher: Direktoratet for e-helse
Last Update Date: 15. november
Year Cited: 2018
Date Cited: 13. September
URL: https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/tips-til-hverdagsmaten/sunn-hurtigmat

Nettside uten forfatter

12.          EndNote [Internett]. Bergen: Høgskulen på Vestlandet; 2017 [oppdatert 31. januar 2018; hentet 12. september 2018]. Tilgjengelig fra: https://www.hvl.no/bibliotek/skrive-og-referere/endnote/.

Reference type: Web Page
Year: 2017
Title: EndNote
Type of Medium: Internett
Place Published: Bergen
Publisher: Høgskulen på Vestlandet
Year Cited: 2018
Date Cited: 12. september
Last Update date: 31. januar 2018
URL: https://www.hvl.no/bibliotek/skrive-og-referere/endnote/