Forsking ved fakulteta

Dei fire fakulteta våre har organisert forskinga si i program  og forskargrupper.