Angst og depresjon hos personer med diabetes

Forskning viser at personer med diabetes har økt forekomst av angst og depresjon.

I dette prosjektet har vi i et europeisk samarbeid undersøkt sammenhengen mellom angst og depresjonssymptomer og oppstart av insulinbehandling i sykdomsforløpet.

Vi har også undersøkt om symptomer på depresjon predikerer utvikling og forekomst av diabetes fotsår. I samarbeid med forskere fra Universitet i Bergen har vi kartlagt sammenhenger mellom depresjon, alder og medikamentell diabetesbehandling.

Prosjektet er avsluttet.

Publikasjoner

Anxiety and Depressive Symptoms as Predictors of All-Cause Mortality among People with Insulin-Naïve Type 2 Diabetes: 17-Year Follow-Up of the Second Nord-Trøndelag Health Survey (HUNT2), Norway.

Anxiety, depression and timing of insulin treatment among people with type 2 diabetes: Nine-year follow-up of the Nord-Trøndelag Health Study, Norway.