Fire studentar tar selfie på bibliotek.

Internasjonal mobilitet Noreg

I denne forskargruppa fokuserer vi på studiar av internasjonal mobilitet, og spesielt studiar om geografisk ungdomsmobilitet i samanheng med utdanning, arbeid, frivilleg arbeid og turisme.

Vi brukar ei tverrfagleg tilnærming til å forstå ungdomsmobilitet. Gruppa vart etablert i februar 2018. 

Prosjekt

Forskingsformidling

Følg oss på twitter: @IM_Norge

Undervisningsopplegg