Konferanse om teikn-til-tale i barnehagen

Mandag 30. mars 2020

Forskningsprosjektet "Teikn til alle i barnehagen" viser at over halvparten av barnehagane i Hordaland brukar teikn med ungane. Barnehagelærararane fortel at dei har positive erfaringar med å bruka teikn, og nokre barnehagar vel å bruka teikn til alle ungane for å inkludera alle og styrka språkopplæringa. Erfaringane viser at dei yngste borna får eit språk å uttrykka seg med før talespråket er utvikla. Det same gjeld og for fleirspråklege barn som lærer seg norsk som andrespråk i barnehagen.

Høgskulen på Vestlandet inviterer no til ein konferanse om bruk av teikn-til-tale i barnehagen. Korleis ein kan bruka teikn-til-tale i barnehagekvardagen blir formidla og diskutert. Konferansen vil vere ein møteplass mellom forskarar og barnehagetilsette med erfaring frå praksisfeltet.

På konferansen vil du få læra meir om korleis du kan bruka teikn-til-tale i barnehagen og kva utbytte barna kan ha av dette.