Konferanse om teikn-til-tale i barnehagen

Bergen 15. oktober 2020 på Grand Hotel Terminus

Forskningsprosjektet "Teikn til alle i barnehagen" viser at over halvparten av barnehagane i Hordaland brukar teikn med ungane. Barnehagelærararane fortel at dei har positive erfaringar med å bruka teikn, og nokre barnehagar vel å bruka teikn til alle ungane for å inkludera alle og styrka språkopplæringa. Erfaringane viser at dei yngste borna får eit språk å uttrykka seg med før talespråket er utvikla. Det same gjeld og for fleirspråklege barn som lærer seg norsk som andrespråk i barnehagen.

Høgskulen på Vestlandet inviterer no til ein konferanse om bruk av teikn-til-tale i barnehagen. Korleis ein kan bruka teikn-til-tale i barnehagekvardagen blir formidla og diskutert. Konferansen vil vere ein møteplass mellom forskarar og barnehagetilsette med erfaring frå praksisfeltet.

På konferansen vil du få læra meir om korleis du kan bruka teikn-til-tale i barnehagen og kva utbytte barna kan ha av dette.

Praktisk informasjon
Dato: 15. oktober 2020
Påmeldingsfrist: 01. oktober 2020 (bindende). 
Avmeldingsfrist for tidligere påmeldte (før Korona): 15. august 2020
Pris: 600kr inkludert lunsj
Arrangør: Forskergruppa “Språk og samfunn”, Høgskulen på Vestlandet 
Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen
Rom: Terminus Hall

Kjære konferansedeltaker

I mars måtte me utsetja konferansen om teikn-til- tale i barnehagen, og me har no landa på 15. oktober 2020 som ny dato.

Grunna plassmangel på Høgskulen på Vestlandet, er konferansen flytta til Grand Hotel Terminus. Det gjer at utgiftene stig noko, men denne kostnaden har Høgskulen på Vestlandet tatt på seg. Dersom koronasmitten i samfunnet stig så mykje at me ikkje kan ha ein fysisk konferanse, vil me arrangera ein digital konferanse same dag. Fordi me veit at det er usikre tider og grunna avbestillingsreglane til Grand Hotel Terminus vil me uansett måtta betale for (deler av) konferansen til hotellet, og dermed blir prisen for ein digital konferanse også kr 600,-

Me håpar at datoen passer og at du framleis ynskjer å stå som påmeldt til konferansen. I såfall treng du ikkje å foreta deg noko. Dersom du vil melda deg av eller endra navn, sender du ein e-post til Linn Jeanette Fylkesnes ljf@hvl.no  Frist for avmelding er 15. august 2020

Med beste helsing,
Konferansekomiteen

 


Studieprogramansvarleg/høgskulelektor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Rådgivar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt