Sustainability and Climate in Religion

Miljø og klima - arbeid i tros og livssynssamfunn som utgangspunkt for dialog , samarbeid og kunnskapsutvikling

Konferansen har som mål å utforske og formidle kunnskap om hvordan arbeid med miljø, klima og bærekraft kan fungere som dialogskapende tema for samarbeid mellom ulike tros og livssyns og skape og utvikle tematiske nettverk mellom ulike tros og livssynssamfunn.

Målgruppe
Målgruppen er religiøse-ledere, lærere i religiøse institusjoner, tilsatte i lærerutdanningen, aktivister, forskere, studenter.

Les mer om konferansen her

 


Dato: 12.-14. februar 2020
Sted:Høgskulen på Vestlandet (Campus Bergen, Kronstad)

Registrering:
Registrering åpner september 2019
Frist for påmelding til konferansen: 31. januar, 2020

Innleveringsfrist for papers: 01. november 2019

Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Rådgivar
Høgskulen på Vestlandet