Havsans

Havsans er et kunst-, utforsknings- og formidlingsarrangement for barn som ble holdt under Forskningsdagene 2022. Arrangementet hører innunder satsningen One Ocean Utforskning, som er et prosjekt for barns utforskning i møte med havet. Både satsningen og Havsans-arrangementet tilhører BARNkunne Senter for barnehageforskning.

En fredag i september tok BARNkunnes forskere og studentassistenter samt samarbeidende kunstner Håkon Hoffart med glede imot besøk fra tre barnehager i Bergensområdet. I hver gruppe var det barn i 3-6 års alder, samt voksne fra avdelingen.

Sammen utforsket vi vann og tang, tegnet sjødyr, og brukte digitale hjelpemidler til å leke med tegningene og deres omgivelser. Vi hørte lyder, kjente på den våte tangen, og barna fikk utforske fritt.