Perspektiv og metode

Senteret arbeider i tråd med FNs agenda for bærekraftige fremtider (Agenda 2030) og FNs barnekonvensjon, som gir barn rett til å medvirke i eget liv. Det innebærer at vi legger vekt på at vår forskning skal bidra til inkluderende, sosialt rettferdige og gode barnehager.  Forskningen skal bidra til barnehagerelevante analyser som kan informere ulike aktører i barnehagesektoren lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og styrke barn, deres familier og de ansatte som arbeider i barnehagen. Dannings- og deltakerorienterte endringsperspektiver er gjennomgående i forskningstilnærmingene og i temaene det forskes på. 


Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett