Kunnskapsbasert praksis på tvers

Kunnskapsbasert praksis på tvers er eit paraplyprosjekt ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er ein tenke- og arbeidsmåte for å halde seg fagleg oppdatert og utvikle praksis. Målet er at ein skal ta bevisste faglige avgjersler basert på:

  • brukermedverknad
  • beste tilgjengelege forskingsbasert kunnskap
  • erfaringsbasert kunnskap
  • kontekstuelle faktorar

I KBP på tvers utviklar vi digitale læringsressurssar på tvers av utdanningar ved fakultetet, leiar ulike forsknings- og utviklingsprosjekt og bidreg til den nasjonale nettsida helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis

Lær meir om KPB på tvers i denne videoen!

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Lengde: 9:16 min.