Prosjekt

Vi har fleire prosjekt knytt til Kunnskapsbasert praksis på tvers.

InSTEP- Innovation(s) to promote Evidence-based Practice

Doktorgradprosjekt, 2018 -2023

Prosjektleiar: Nina Rydland Olsen. Rettleiarar: Nina Rydland Olsen, Lillebeth Larun (Folkehelseinstituttet), Birgitte Espehaug, Donna Ciliska (McMaster University, Canada). Stipendiat: Susanne Grødem Johnson

​Mål med prosjektet:

  • Styrke kvaliteten og relevansen av høgare utdanning ved å forbetre kompetansen i kunnskapsbasert praksis blant studentar og klinkere kliniske instruktørar i evidensbasert praksis (EBP). Vi skal undersøke korleis implementere og best nytte ein ny og innovativ mobilapplikasjon (app) som støtter EBP i klinisk utdanning. Appen heter EBPsteps.

Kunnskapsbasert praksis på tvers og på nett

DIKU-prosjekt, 2020-2022

Prosjektleiarar: Nina Rydland Olsen og Kristine Berg Titlestad

Mål med prosjektet:

  • Utvikle eit teknologistøtta læringsdesign for kritisk vurdering av forskingsbasert kunnskap, og nytte forskingsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukaren sitt behov.
  • Utvikle digitale ressurssar for Canvasemnet KBP på tvers.
  • Utforske og dokumentere bruk av aktiv læring og teknologistøtta læringsdesign prega av omvendt klasserom og samarbeidslæring, for å styrke kompetanse i kunnskapsbasert praksis blant studentar.