Deltidsjobb som studentassistent ved FHS

Ønskjer du deltidsjobb som studentassistent ved Fakultet for helse- og sosialvitskap våren 2022?

Vi er på jakt etter deg som er 2. eller 3. årsstudent på bachelor, eller masterstudent. Erfaringa du har gjort deg som student ser vi på som veldig verdifull, og vi håpar du har lyst på ein jobb der du kan bruke dine fagkunnskapar. 

Om jobben

For å styrke arbeidet med kvalitet i utdanninga og sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon, ønskjer høgskulen at alle studentar skal få tilbod om å delta på sosiale og faglege treff leia av ein studentassistent.

Som studentassistent får du ansvar for å planlegge og gjennomføre treff for ein eller fleire studentgrupper som du møter jamleg gjennom vårsemesteret.

Målet er å bidra til at studentane lykkast i utdanninga si, både fagleg og sosialt. Innhald i møta kan vere fagleg, studiemeistring, motivasjon og rett og slett det å bli kjende med kvarandre og faget ein studerer.

Du får opplæring og du vil ha ein fagleg kontaktperson som følgjer opp undervegs.

Vi legg til rette for at du kan ha fleire deltidsstillingar ved høgskulen samtidig.

Arbeidsoppgåver

  • Planlegge og gjennomføre møte med studentgruppa
  • Støtte studentane i fagleg arbeid
  • Det kan vere aktuelt med oppgåver knytt til undervisning og ferdigheitslæring
  • Delta i kontaktmøte med fagmiljø/institutt/fakultet og erfaringsutveksling med andre studentassistentar 
  • Bidra til at studentane blir betre kjend med kvarandre, og bygge eit godt fagleg og sosialt læringsmiljø 

Arbeidstid, lønn og attest

Jobben er lønna (inkludert kurs, førebuing og evaluering) med lønnstrinn 35 (191, 20 per time). Du arrangerer treff om lag ein gong kvar veke. Du får maks 60 arbeidstimar per semester, der minimum 2/3 går til treff.

Du får attest frå HVL etter fullført jobb.

Forventningar til deg

  • Du har lyst og er motivert til å arbeide med studentar og bidra til å etablere godt læringsmiljø
  • Du evner å sjå og lytte til dine medstudentar
  • Du kan arbeide sjølvstendig og likar å samarbeide med andre studentar
  • Du er strukturert og er god til å planlegge, men samtidig fleksibel og kan improvisere
  • Du har god innsikt i eige studieprogram

Søknadsfristen er 8. desember 2021

 

Klikk her for å sende inn ein kortfatta søknad

 

For å søke fyller du ut dette søknadsskjemaet. Søknaden blir behandla av administrasjonen ved FHS. Spørsmål om stillinga kan rettast til Helene Unneland: helene.unneland@hvl.no

Velkommen som søkar!