SimStudio

Fakultetet for helse- og sosialvitenskap har et eget medierom som ansatte kan bruke for å lage digitale læringsressurser.

                               

SimStudio er et lavterskeltilbud til ansatte ved FHS som vil produsere læringsressurser til undervisning og ferdighetstrening. Ressursene som lages oppfordres til å dele med alle på HVL. SimStudio samarbeider med Medielab og Læringslab. 

Book rommet i Timeedit.

Ta gjerne kontakt på mail om du vil ha hjelp første gang du skal bruke rommet, eller har en ide til en læringsressurs du vil utvikle. 

Utstyr som følger med når du booker SimStudio: 

Utstyr du kan låne med deg hjem