For studenter

På denne siden finner du informasjon du må sette deg inn i før du tar i bruk SimArena.

Ferdigheitstrening 

Førebuing til ferdigheitstrening

For å oppnå forventet læringsutbytte er det nødvendig å førebu seg.

 • Les pensum tilhøyrande undervisningsplan/emnetimeplan.
 • Er førebudd til øving og har tilgang til prosedyre.
 • Se undervisningsfilmar.
 • Bruk garderober i 3.etg, to og to studenter deler skap. Kodelås kan kjøpes på Fjordbok. 
 • Du må selv holde deg med arbeidstøy og innesko til bruk av SimArena.
 • Se aktuelle prosedyrar i VAR healthcare.
 • Yttertøy og sekker skal ikkje tas med inn på labane på SimArena, bruk garderobe. 
 • Mat og drikke ikkje tillat på labane.

Før du forlater SimArena

Det er et felles ansvar å sørge for orden og ryddighet på SimArena. Forlat SimArena ryddig. 

 • Senger rees opp iht sengeredning.Skitne sengetøy og handkle skal takast av etter bruk og leggast i tøysekk på skyllerommet. (full sekk knytast att)
 • Desinfiser seng, nattbord, stol, trillebord og hjelpebord, skjermbrett og tavler. 
 • Reingjer, evt desinfiser, utstyr som skal settast tilbake i hyller og skap for gjenbruk. 
 • Forlat treningsdukker og skjeletter intakte. 
 • Plasser utstyr du har brukt tilbake der du fant det. 

Eignentrening

SimArena kan brukas for eigentrening når det ikkje er undervisning. Du reserverer via TimeEdit.

Åpningstider:
Man-fre: fra kl. 17.00-21.00
Lør-søn kl. 08.00-17.00

 • Rommene kan reserveres tre dager frem i tid (inkludert dagen idag) og for tre timer om gangen.
 • Dersom sengen ikke er tatt i bruk innen 15 minutter etter reservasjonstidspunktet, kan andre benytte aktuell seng.
 • Husk å avbestille sengen om den ikke skal brukes.
 • Det skal ryddes etterpå; Sengen rees forskriftsmessig, nattbord på plass, skjermvegg inntil veggen. Alt utstyr som er brukt skal vaskes og legges på plass.
 • Det er ikke tillatt å spise å drikke inne på avdelingen. Det kreves at alle brukere av rommet har eget arbeidstøy og egnede sko.

Øving på andre Campus? 

Det finns sengepostar og andre spesiallaber på alle campusane som tilbyr bachelor innan sjukepleie og vernepleie. Som student har du moglegheit til å øve på sengepost ved alle campus.  

Skal du bruke sengepost på ein anna campus må du som student gjere følgande:
1.Gå innom kortsenter på campus du skal øve på og få tilgang til sengepost.
2.SimArena er byggje opp ulikt frå campus til campus, som student er du sjølv ansvarleg for å setje deg inn utstyr systemet og rettningslinjer ved campusen du skal øve på. Informasjon om dette finner du på heimesida til SimArena.
3.Treng du forbruksmateriell til en prosedyre må du kontakte enten koordinator for Simarena eller fagansvarleg for prosedyren på ditt egent campus.

 

Melde i frå om øydelagt utstyr, feil eller mangler

Er uhellet ute og noko vert øydelagt, skriv ein lapp på det som er øydelagt og send epost til koordinator. 

Vivian Kvam

Følgende rapporterast:

- Beskrivelse/navn på utstyret og nummer på QR kode.

- Hvilket rom utstyret befinner seg

- Beskrivelse av problemet

- Eventuelt om utstyret har blitt merket

Ved skade eller uønskt hending på Simarena

Ved skade  eller uønskt hending i spesialrom:

Arbeidsmiljøloven gjelder som hovedregel ikke for studenter, men det finnes unntak. Ifølge Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere, § 1, «Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2. 

Studentene er etter dette beskyttet av loven i fysikk-, kjemi, verksted og formingstimene, men ikke ved annen klasseundervisning. Som en konsekvens av dette skal man i forbindelse med avviksbehandling gjennomføre de samme prosedyrer/tiltak for studenter som for ansatte i spesialrommene på SimArena ved:
• skader, ulykker og nestenulykker
• brann og branntilløp
• forurensninger
• manglende eller mangelfullt verneutstyr
• trekk, støy og dårlig belysning

Studenten melder elektronisk til høyskolen om skade som har skjedd i høyskolens lokaler eller i praksis via dette skjema: Skademelding til HVL  

Studenten SKAL også informere faglærer om hendelsen.

Denne informasjonen er hentet fra Høyskolens Rutiner ved uønskede hendelser for studenter

 

Simulering 

Læringsverktøy 

Anatomy.TV

Få tilgang, engasjer og lær når som helst og hvor som helst gjennom fleksibel, konsekvent nettbasert tilgang – 24/7. Engasjer deg med 3D-modeller ved å bruke intuitive funksjoner for å rotere, legge til eller fjerne anatomi, og identifisere og lære mer om enhver synlig struktur. Primal reviderer og oppgraderer kontinuerlig våre 3D-anatomiprodukter for å gi de banebrytende ressursene du trenger for å forbedre kunnskapen din om anatomi og fysiologi.

VAR Healtcare

VAR Healthcare er et digitalt støtteverktøy for helsesektoren, med kunnskapsbaserte prosedyrer og tilhørende kunnskapsstoff til bruk i praktisk utøvelse, kvalitetssikring og dokumentasjon og kompetanseutvikling. VAR Healtcare er utviklet i Norge og er et nettbasert produkt som leveres av Cappelen Damm Akademisk

Logg inn på Varnett her