For tilsette

Ferdigheitstrening 

Førebuing til ferdigheitstrening

Studentane har tilgang på informasjon om hvordan de best kan førebue seg før ferdigheitstrening og simulering via SimArena sine nettsider. Legg gjerne ut lenke til denne informasjonen i Canvas. 

Bestilling av lab/rom: 

  • Reservasjonar som gjeld undervisning skal reserverast av arealforvaltningen. Ta kontakt med areal@hvl.no
  • Enkle reservasjonar som ikkje skal inn i timeplanen, eks. forskningsprosjekt kan utføres av SimArena. Send bestilling til Viivan Kvam.

Før du forlater SimArena

Det er et felles ansvar å sørge for orden og ryddighet på SimArena. Forlat SimArena ryddig. 

  • Senger rees opp iht sengeredning.Skitne sengetøy og handkle skal takast av etter bruk og leggast i tøysekk på skyllerommet. (full sekk knytast att)
  • Desinfiser seng, nattbord, stol, trillebord og hjelpebord, skjermbrett og tavler. 
  • Reingjer, evt desinfiser, utstyr som skal settast tilbake i hyller og skap for gjenbruk 
  • Fjern alt boss (fulle sekker knyttast att) 
  • Forlat treningsdukker og skjeletter intakte. 
  • Plasser utstyr du har brukt tilbake der du fant det.

Medle i frå om øydelagt utstyr, feil eller mangel

Er uhellet ute og noko vert øydelagt, skriv ein lapp på det som er øydelagt og send epost til koordinator. 

Vivian Kvam 

Følgende rapporterast:

- Beskrivelse/navn på utstyret og nummer på QR kode.

- Hvilket rom utstyret befinner seg

- Beskrivelse av problemet

- Eventuelt om utstyret har blitt merket

Ved skade eller uønskt hending på SimArena

Som tilsett har du meldeplikt dersom du eller en student blir skadet. 

Du kan lese om hvordan du melder skade og rutine ved uønskede hendelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet for studentene i HVL HMS-håndbok.