Laboratorium for sykepleie

I laboratoriene kan studentene tilegne seg ferdigheter i trygge omgivelser som tillater prøving og feiling.

Det fins sengeposter og andre spesiallaber på alle campusane som tilbyr bachelor i sykepleie. 

Ved Campus Bergen har vi to sengeposter, hvor studentene kan tilegne seg ferdigheter i trygge omgivelser som tillater prøving og feiling. Vi bruker pedagogiske metoder som demonstrasjon, ferdighetstrening, veiledning, rollespill, simulering og refleksjon.

Studenter fra sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, radiografi og vernepleie trener blant annet på forflytning, sårbehandling, kateterisering, injeksjoner, infusjoner og stell av pasienter i disse labene.

Fra et kontrollrom kan vi styre våre avanserte simuleringsdukker på de forskjellige simuleringsrommene, og i samarbeid med en fasilitator kommunisere gjennom lyd og bilde.

Avansert audiovisuelt utstyr gir muligheter for opptak av simuleringsaktiviteten som studentene kan se igjennom i debrifing. 

I tillegg har vi spesialrom egnet for spesialisering innen anestesi, operasjon, intensiv, jordmor og barnesykepleie.  

Bli med inn å sjå!

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Jordmorlaboratoriet

Avansert simuleringsutstyr gjør det mulig å simulere ulike fødsler, avvik og komplikasjoner som kan oppstå under en fødsel. Studentene får trene på viktige kliniske ferdigheter knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid.

Operasjons- og anestesilaboratoriet

Anestesi- og operasjonslaboratoriet er en operasjonsenhet lik som vi finner på norske sykehus. Laboratoriet inneholder utstyr og fasiliteter for kirurgisk behandling og akutte situasjoner.

I laboratoriet kan studenter fra anestesi og operasjon jobbe tverrfaglig og trene på ferdigheter innen spesialsykepleie, teamarbeid, tverrfaglig kommunikasjon og akutte situasjoner.

Intensivlaboratoriet

Ved intensivlaboratoriet får studentene trene på å behandle akutt eller kritisk syke pasienter. Dette innebærer livstruende, komplekse pasientsituasjoner der sykdomstilstanden kan endre seg raskt.  Arbeidet i en intensivavdeling krever bruk av medisin teknisk utsyr, noe studentene får opplæring i og får trent på ved dette laboratoriet.

Barnelaboratoriet

Ved barnelaben får studentene trene på å behandle akutt eller kritisk syke barn hvor situasjonen kan være livstruende, komplekst, og der sykdomstilstanden kan endre seg raskt.