Laboratorium for radiografi

Ved campus Bergen er den en minirøntgenavdeling som består av laboratorium med konvensjonelt røntgenapparat, CT-skanner, samt et bildebehandlingsrom.

 

Bli med inn i CT-labben!

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

 

CT-laboratoriet

Computed Tomography (CT)-laboratoriet (Siemens Perspective) er en fullskala CT-modalitet. Dette blir brukt til simulering av CT-undersøkelser av hele kroppen, mottak og ivaretakelse av pasient og eksperimenter med bildeopptak av andre objekter. CT skiller seg fra konvensjonell røntgen ved at CT-maskinen lager snittbilder i ulike plan og 3D-bilder av interesseområdet.

Studentene bruker vevsekvivalente fantom for å stille inn riktig posisjon og ta snittbilder. Bildekvaliteten kan deretter bli teknisk og diagnostisk vurdert. Til trening bruker vi ulike antropomorfe (kropps-) fantomer som «Kyoto», som fremstiller en slank voksen kropp med realistiske kroppsdeler og organer, en lungetorso med lungevev og tekniske fantomer som «Catphan» med ulike innlegg for måling av teknisk bildekvalitet.

Vårt 3D-overkropps barnefantom (størrelse 5 år) og ulike kroppsdeler med ledd kan brukes både på CT og på konvensjonell røntgen. Barnefantomet er spesielt da den kan fysisk deles opp i skiver med muligheter for å sette inn objekter. Noen av fantomene inneholder autentiske skjeletter, noe som gjør bildene mer realistiske.

 Høgskolen på Vestlandet er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som har en CT-maskin til bruk i undervisning.

Røntgenlaboratoriumet

Konvensjonell røntgenlab blir brukt for simulering og øving på røntgenundersøkelser, hovedsakelig av skjelett og thorax.
Studentene bruker ulike fantom (dukker) for å stille inn til riktig posisjon og ta røntgenbilder

Bildebehandlingsrom

Bildebehandlingsrommet brukes til å behandle og analysere medisinske bilder fra ulike modaliteter som CT, MRI, PET og ultralyd.
Bildebehandling og analyser blir brukt til å fremstille patologi i bildene.

MR-Laboratoriet

MR-laboratoriet blir brukt til simulering/måling av MRI bilder. For dette formålet bruker vi TerraNova maskinen fra Magritek (New Zeeland).

TerraNova MRI maskinen tillater å måle både:
1) NMR signalet (kjernemagnetisk resonans) fra protoner i forskjellige stoffer
2) MRI bilder fra små gjenstander som passer til å plasseres i spolen, som for eksempel små frukter eksempelvis banan eller kiwi.

Studentene kan bruke TerraNova for å lære hvordan typiske MR-maskinens deler settes sammen og ser ut. De kan erfare hvordan man kalibrerer MR maskinen gjennom målinger med shim parametrene ved hjelp av fantom og radiofrekvens pulser. Videre lærer studentene hvordan MR signalet bli fremstilt på det resulterende bildet: hva skjer med signalet i fra frekvens i k-rommet og i overgangen til det digitalt bilde.

DXA- og Utralydlaboratorium

Inne på DXA- og Ultralydlaboratoriet har vi en DXA-maskin og et ultralydapparat.

DXA-maskinen brukes primært til forskning. Ved hjelp av røntgenstråler detekterer den kroppssammensetningen, måler beintetthet, muskelmasse, og fettprosent i ulike deler av kroppen.

DXA-maskinen kan brukes til:

  • En engangsundersøkelse/screening av deltakere i et prosjekt
  • Å sammenligne kroppssammensetningen før og etter en periode hvor deltakerne for eksempel gjennomfører et bestemt treningsprogram, styrke- og/eller utholdenhetstrening, en diett, eller annen form for ekstrem fysikkbelastning. 
  • Se på beintetthet