Laboratorium for rehabilitering

Laboratoriet er utviklet for å være en felles forsknings- og undervisningsarena for fakultet for helse og sosialvitenskap.


Laben inneholder topp moderne teknologiskutstyr for å gjennomføre undersøkelser innenfor biomekanikk, bevegelses- og aktivitetsanalyse, kardiovaskulær fysiologi, energiomsetning, non-invasiv sensorteknologi for vitale parametere og neuroimaging, samt kraftutvikling og muskelaktivering.

Laben blir brukt både i interne og eksterne forskningsprosjekt og til utvikling av nye undervisningsformer. Studenter på fysioterapi, ergoterapi og radiografi, og studenter ved datateknologi, idrett- og folkehelse har mulighet til å benytte seg av utstyret på lab til arbeidskrav og oppgaver.

I tillegg har vi et tett tverrfaglig samarbeid med Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett og har mulighet for å bruke styrkerom og fysiologisk testlaboratoriet til undervisning og forskning.