Laboratorium for rehabilitering

Dette er eit tverrfagleg laboratorium for bevegelseslære som brukes i forsking, utvikling og undervisning.

Rehabiliteringslabben blir brukt til ulike interne og eksterne forskningsprosjekt, og til utvikling av nye undervisningsformar innan bevegelseslære, biomekanikk, funksjonell anatomi med meir.

Labben blir brukt både av studentar på fysioterapi, ergoterapi og radiografi, og av studentar på datateknologi, elektroteknologi og realfag. 

Her er det teknologisk utstyr som tredemøller der du kan løpe eller gå med rulleskøyter, apparat for måling av muskelstyrke, analyse av kroppssamansetning og bevegelse, VR og mykje meir.