Studieprogramråd ved FHS

Studieprogramråda er rådgivande til studieprogramansvarleg og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet.

Institutt for helse og funksjon

 • Studieprogramråd for bachelor i ergoterapi
 • Studieprogramråd for bachelor i fysioterapi
 • Studieprogramråd for bachelor i radiografi
 • Studieprogramråd for master i klinisk fysioterapi
 • Studieprogramråd for master kunnskapsbasert praksis 
 • Studieprogramråd for master i Healthy Ageing and Rehabilitation

Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 • Felles studieprogramråd for bachelor i sykepleie (fulltid/deltid)
 • Studieprogramråd for master i spesialsykepleie og master i klinisk sykepleie
 • Studieprogramråd for master i sykepleie - kliniske spesialiteter
 • Studieprogramråd for master i avansert klinisk allmensykepleie
 • Studieprogramråd for master i samhandling og folkehelse
 • Studieprogramråd for master i jordmorfag
 • Studieprogramråd for master i helsesykepleie

Institutt for velferd og deltaking

 • Studieprogramråd for bachelor i barnevern
 • Studieprogramråd for bachelor i vernepleie
 • Studieprogramråd for bachelor i sosialt arbeid
 • Studieprogramråd for master i familieterapi og relasjonelt arbeid
 • Studieprogramråd for master i sosialvitskap
 • Studieprogramråd for tverrfaglig master i psykisk helse- og rusarbeid inkl vidareutdanning i psykisk helse- og rusarbeid