Medlemmar av studieprogramråd

Her finn du oversikt over medlemmar av ulike studieprogramråd ved fakultet for helse- og sosialvitskap.

Medlemmar:

Studieprogramråd for bachelor ergoterapi

Fagseksjonsleiar: Margaret Ljosnes Søvik

Fagleg representant 1. år: Anne Helen Jacobsen. Vara: Therese Bruland
Fagleg representant 2. år: Nina Beate Hamre. Vara: Nina Linn Kringen
Fagleg representant 3.år: Tina Taule. Vara: Susanne G. Johnson

Studentrepresentant 1.år: Maria Iselin Rodriguez Christensen. Vara: Anna Sylte Sporsheim
Studentrepresentant 2. år: Kristine Francy Juvik Larsen. Vara: Mariann Kvåle Stigen
Studentrepresentant 3.år: Caroline Solberg Langhelle. Vara: Mari Lausund Tengesdal

Eksternt medlem: Bodil H. Stokke. 

Studieadministrasjon: Giselda Di Giovanni

Studieprogramråd for bachelor radiografi

Fagseksjonsleiar: Eli Bjøvad Eikefjord

Fagleg representant 1. år: Helge Arntzen            Vara Marie V. Heimeseter
Fagleg representant 2. år: Mona Vestbøstad      Vara: Synnøve N Aasen
Fagleg representant 3. år: Gerda Aarhus             Vara: Nina Dalen Seime

Studentrepresentantar:

1. år: Nora Savland                          Vara: Benedicte Esdar
2. år: Esmee van Eck                      Vara: Elisabeth Island
3. år: Mons Bødtker                         Vara: Marius Skjæveland
 
Ekstern medlem: Line Nigardsøy Lie Vara: Cathrine Tveit

Studieadministrasjon: Christina Havn

Studieprogramråd for bachelor fysioterapi

Fagseksjonsleiar: Joost Van Wijchen 

Fagleg representant 1. år: Grethe Indredavik. Vara: Mari Kalland Knapstad
Fagleg representant 2. år: Vegard Pihl Moen. Vara: Hege Handeland
Fagleg representant 3. år: Tove Ask. Vara: Mona Aaslund

Studentrepresentantar:
1.år:  Sigrid Hansen Strandbakke. Vara: Josef Malik Camberali
2.år:  Knut Stian Torkelsen. Vara: Jonas Lillejord
3.år:  Camilla Nerland. Vara: Martyna Poths

Eksterne medlem:
Ekstern representant frå kommunehelsetenesta: Tor Frithjof Wigers Larsen 
Ekstern representant frå spesialisthelsetenesta; Grete Ege

Studieadministrasjon: Giselda Di Giovanni

Studieprogramråd for bachelor sosialt arbeid

Fagseksjonsleiar: Renate Louise Blindheim-Hansen 

Faglege representantar:
Randi Sørensen
Birthe Unneland Napsholm
Renate Louise Blindheim-Hansen

Studentrepresentant 1.år: Eline Voll. Vara: Ingeborg Live Reidarsdotter Røsten
Studentrepresentant 2. år: Josefine Oudmayer Simensen og Ida Søgnen Holen. Vara: Mia Ovidia Rognsvåg Tresnes
Studentrepresentant 3.år: Ida Marina Ludvigsen og Anja Torkelsen Kleven.  Vara: Inessa Brunstad Efremova

Eksterne medlem
Kristin Viggen, Institutt for sosialt arbeid NTNU. Vara: Janne Kristin Tangen, sosialt arbeid VID
Kurt Even Andersen, kommunalsjef for helse og sosial, Førde Kommune. Vara: Elin Hårstad, NAV Førde. 
Idar Krumsvik, avdelingsdirektør omsorg/behandling, Barne-, ungdoms og familieetaten, region vest
Knut Steinar Eitungjerde, avdelingsdirektør, tjenesteutvikling, NAV Vestland

Brukarrepresentant
Bjørn Ringdal. Vara: Frode N. Rivli

Studieadministrasjon: Mia Louise Farstad

Studieprogramråd for bachelor barnevern

Fagseksjonsleiar: Sandra Oppheim

Faglege representantar:
Berit Marie Njøs. Vara: Nina Bringedal
Hege Sundt. Vara: Bosse Litsheim
Tone Jørgensen. Vara: Kari Bergset

Studentrepresentant 1.år: Elisabeth Gehse Lyngstad. Vara: Hayden Nathaniel Alexander Santhiyogu.
Studentrepresentant 2. år: Siv Berit Molland.  Vara: Kristin Aulstad.
Studentrepresentant 3.år: Mahsa Dowlat. Vara: Anna Breidvik.

Ekternt medlem: Ove Mjåtveit, einingsleiar, Sunnfjord barnevern

Eksternt medlem, fagfellerepresentant: Ann-Iren Høgalmen, HIVO. Vara: Grethe M. Borgerød, UIT

Eksternt medlem, brukarrepresentant: Sandrina Sandell, Løvetannakademiet

Studieadministrasjon: Ingrid Faaberg

Studieprogramråd for bachelor vernepleie

Fagseksjonsleiar: Vigdis Reisæter

Faglege representantar
Ingvild Hollekve
Bente Andersen
Agnes Merete Fotland

Studentrepresentantar:
Solveig Øyehaug Moe 2.studieår(campus Sogndal) 592149@stud.hvl.no
Mari Svinvik 3. studieår (campus Bergen) mari.svinvik@gmail.com
Ann-Jeanette Sandven deltek i studieprogramrådet for deltid kull 18. campus Sogndal akupunkturbergen@gmail.com
Lisa Johanne Viola Kallevik 597750@stud.hvl.no deltid Haugesund 2021

Eksterne medlem
Siv Aspeseter
Beate Kristin Lilleheil

Fagfelle:
Førstelektor Silje Haugland, Universitetet i Agder

Studieadministrasjon: Ingrid Faaberg

Studieprogramråd for bachelor sjukepleie

Viseinstituttleiar: Else Cathrine Rustad 

Faglege representantar:
Anny Asprang
Terje Årsvoll Olsen
Ingunn Onarheim Johnsen

Studentrepresentant: Kristina Dahl

Eksterne medlemmar: 
Kari Britt Hagen, Helse Bergen
Nina Anette Hauge, Helse Fonna
Sara Osland, Askvoll kommune 
Tonje Tangen Alvsvåg, Øygarden kommune
Vara:
Solveig Hansen, Helse Fonna 
Bodhild Eriksen, Karmøy kommune 

Studieadministrasjonen: Andreas Rande Nesheim 

Studieprogramråd for master i klinisk sjukepleie

Fagseksjonsleiar: Johannes Haltbakk

Faglege representantar:
Tone Merete Norekvål
Grethe Dåvøy
Gro Hovland
Heidi Breistrand Bringsvor

Studentrepresentantar:
Elizabeth Houge Vara: Charlotte Vik
Inger Elin Våge
Iris Beate Hammerseth Egge
Birthe Gundersen Vara: Marthe Horvei

Eksterne medlem:
Arvid Haugen, Helse Bergen
Tone Hestdal, Helse Fonna
Wenche Hårklau Vallestad, Helse Førde
Lise Bracco, kommunehelsetenesta

Studieaministrasjon: Kristen Stæger-Breisnes

Studieprogramråd for master i klinisk fysioterapi

Fagseksjonsleiar: Janiche Helen Pedersen 

Faglege representantar:
Bente Frisk. Vara: Bård Erik Bogen
Randi Sviland. Vara: Liv Heide Magnussen

Studentrepresentant:
Karoline Prestegård Finne
Hanna Christina Lunderby Syvertsen
Henriette Prøsch Hage

Eksternt medlem:
Else Sterndorff, Helse Bergen. Vara:Nina-Margrethe Theodorsen, Bergen kommune

StudieadministrasjonenHilde Kristin Tveit

Studieprogramråd for master i kunnskapsbasert praksis

Studieprogramansvarlig: Nina Rydland Olsen. Vara: Lena Victoria Norheim 

Faglege representantar: 
Birgitte Espehaug. Vara: Anne Kristin Snibsøer

Studentrepresentantar:
Hege-Anita Nesbø (kull 23)  Vara: Iselin Anna Jellestad (kull 23 )
Anette Lavik (kull 21)

Ekstern representant:
Kjersti Solvåg. Vara: Hilde Valen Wæhle

Studieadministrasjonen: Hilde Kristin Tveit

Study program Council Healthy Ageing and Rehabilitation

Program coordinator (leader): Djenana Jalovcic

Professional representative:
Maria Nordheim Alme
Hanne Kristin Tuntland
Graziella Van den Bergh

Student representative:
Hanneke Van de Haar
Raquel Murcia ​

External representative:
Patrícia Maria Duarte Almeida

Administrative representative:
Christina Havn

Studieprogramråd for master i jordmorfag

Fagseksjonsleiar: Vigdis Aasheim

Faglege representant: 
Anne Britt Vika Nilsen

Vara: Katrine Aasekjær 

Studentrepresentantar:
Kull 22:
Julie Saxegaard Ekeli Vara: Elise Chyba Ingebrigtsen

Kull 21:
Sophie Helene Mallinson

Ekstern representant:
Sissel Vibeke Nilsen Thunes, Helse Bergen
Monica Helgeland Tverfjell, Helse Fonna 

Studieadministrasjonen: Merete-Anett Hoddevik 

Studieprogramråd for master i psykisk helse- og rusarbeid og vidareutdanning i rusproblematikk og rusarbeid

Fagseksjonsleiar: Hege Almeland Hansen

Studieprogramansvarleg: Lillian Bruland Selseng

Eksterne representantar:
Finn Ove Arnes, einingsleiar Psykisk helse og rus, Sunnfjord kommune
Gerd Helene Irgens, seniorrådgiver i Helse- Bergen, Rusmedisinsk avd., Klokkarvik.

Studentrepresentantar:
Martin Solbers, student master i psykisk helse- og rusarbeid
Stine Sortevik Sortevik, student ved vidareutdanninga i rusproblematikk og rusarbeid og tilsett ved Sogn og Fjordane friomsorgskontor

Studieadministrasjon
Cecilie Thaule Løvlid

Studieprogram for master i avansert klinisk allmennsjukepleie

Fagseksjonsleiar: Siri Ytrehus

Programkoordinator: Marit Langesæter

Faglig representant, campus Førde: Gunilla Kulla

Faglig representant, campus Stord/Haugesund: Oda Karin Nordfonn Vara: Frode Skorpen

Studentrepresentant, campus Førde: Anne Lise Myklebust Vara: Marit Andersen Nesse

Studentrepresentant, campus Stord/Haugesund: Yasmin Bjelland Vara: Kimberlee McMillan

Ekstern representant, campus Førde: Mona Kidøy Svalheim Vara: Wenche Hess

Ekstern representant, campus Stord/Haugesund: Kristin D Vika Vara: Nora Olsen Sund

Ekstern representant: Linn Hege Førsund (USN)

Studieadministrasjon: Elisabeth Aase Sæther

Studieprogramråd for master i samhandling og folkehelse

Fagseksjonsleder: Siri Ytrehus

Studieprogramleder: Ole Kleiven

Faglige representanter:
Ane Kristiansen Solbraa
Kari Bergset

Studentrepresentanter:
Randi Midtun student
Rebecca Lereim Hansen
Frida Reme Barnung

Ekstern representant:
Margrethe Moss-Iversen Lundegård (Bergen Kommune)

Studieadministrasjon:
Bergljot Sundfør

Studieprogramråd for master i helsesykepleie

Fagseksjonsleder: Vigdis Aasheim

Faglige representanter:
Ragnhild Sollesnes
Agnes Cecilie Wilhelmsen Giertsen

Studentrepresentanter:
Julie Dahle
Vilde Sofie Fredriksen

Ekstern representant:
Kristine Vonheim Høyland

Studieadministrasjon:
Elisabeth Sæther 

Studieprogram for master i sosialvitskap

Fagseksjonsleiar: Ingunn Barmen Tysnes 

Faglege representantar:
Ingrid Voll
Rita Agdal

Studentrepresentantar:
Sunniva Bakke 
Emma Mugaas
Andrea Slettebø 

Eksternt medlem:
Nina Bolstad, Leder kunnskapssenteret i Etat for barn og familie i Bergen kommune
Siv Bjønnum, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester  
Ivar Choi Espedalen, NAV Bergenhus sosialtjeneste

Ekstern fagfelle: 
Willy Lichtwark, NTNU

Studieadministrasjon:
Cecilie Thaule Løvlid

Studieprogramrådet for master i sykepleie - kliniske spesialiteter

Fagseksjonsleiar: Johannes Haltbakk

Faglege representantar:
Elisabeth Grov Beisland
Marit Hegg Reime
Åse Humberset
Torill Elin Olsen
Jeanne Boge

Vararepresentant:
Anne Torine Litherland

Studentrepresentantar:
Anders Hauge-Corneliussen
Kristin Øygaren

Eksterne representantar:
Simen Alexander Steindal, Lovisenberg Diakonale Høgskole
Kari Britt Hagen, VID
Viggo Marstad, NTNU