Studieadministrativ leiar

Hilde Kristin Tveit

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er nylig gått over i stilling som studieadministrativ leder av studieadministrasjonen i en periode frem til 1.mai 2022.

Arbeidsområdene under er knyttet til min stilling som kvalitetsrådgiver.

Kvalitetsrådgiver

Har fagansvar for kvalitetsarbeid i fakultetet. Andre oppgaver er utrednings- rapporterings- og analysearbeid i fakultet og spesifikt ved Institutt for helse og funksjon.

Oppgaver er bl.a. kvalitetssikring av studieplaner og vitnemål, FS arbeid, oppfølging av høringer, oversikt over studieportefølje og studieplasser, søtte til intsituttledere og fagseksjonsledere i kvalitetsarbeid og ved utvikling av nye studieprogram og enkeltemner.

Følger opp relevante forskrifter, retningslinjer, tilsynssaker og fakultetes nettsider om kvalitetsarbeid. Samarbeider og er i dialog med kvalitetsteamet, Avdeling for utdanningskvalitet, Eining for eksamen og Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Sekretær for:

 • Utdanningsutvalet, FHS
 • Møter mellom institutttillitsvalgt og instituttledelsen
 • Studieprogramråd for master i kunnskapsbasert praksis og for master i klinisk fysioterapi

Representerer fakultesadministrasjonen og studieadminitrasjonen i Fakultetsrådet og er fra våren 2021 verneombud for begge disse enhetene.

Kompetanse
Jeg har lang erfaring fra høgskolesystemet både som underviser, studieleder, instituttleder og nå som seniorrådgiver i studieadministrasjonen. Har i lengre tid hatt ansvar for kvalitetsarbeid i avdelingen og nå i fakultetet.

Jeg har hovedfag i helsefag- forebyggende helsearbeid og grunnutdanning i radiografi i bunn og har jobbet i ca 4 år som radiograf før jeg begynte ved høgskolen.

Publikasjonar

 • Hvorfor er formidling en nødvendig del av radiografens kompetanse?

  Satinovic, Milka, Tveit, Hilde Kristin (2010)
 • Rollebytte, samarbeid, kunnskaps- og fagutvikling : En rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Haraldsplass Diakonale Sykehus og Institutt for radiografi, Høgskolen i Bergen

  gilja, margareth, Tveit, Hilde Kristin, Kada, Sundaran (2009)
 • Evidence-Based Radiography in students curriculum. Experiences of 2nd year students

  Hafslund, Bjørg, Strøm, Bergliot, Karlsen, Jan-Arne, Tveit, Hilde Kristin (2008)
 • Videreutdannning i pediatrisk radiografi

  Tveit, Hilde Kristin (2008)
 • Metodisk arbeidsmåte i kunnskapsbasert praksis

  Strøm, Bergliot, Hafslund, Bjørg, Tveit, Hilde Kristin (2007)