Studieadministrasjonen

Studieadministrasjonen på FLKI sørger for kvalitetssikring og kontinuitet i arbeidet med utdanningskvalitet. Studieadministrasjonen er underlagt prodekan for utdanningskvalitet på fakultetet, og ledes av studieadministrativ leder.

Innad er studieadministrasjonen ved FLKI delt inn i tre team. Studieveilederteamet og praksiskoordinatorteamet sørger for at studentenes hverdag i studier og praksis blir best mulig. I tillegg er det opprettet et kvalitetsteam som arbeider med studiekvalitet på systemnivå og følger opp studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet.

Hvert studieprogram på FLKI er knyttet til studieadministrasjonen gjennom flere funksjoner. Administrative studiekoordinatorer er en del av den enkelte programledelse ved å sitte i ledergruppa for studieprogrammet.

I studieprogramrådene kommer sekretæren fra studieadministrasjonen, i tillegg til at hvert studieprogramråd har et administrativt medlem.

Alle studieprogram har også et administrativt utdanningsteam som fungerer på tvers av campusene hvor programmet tilbys, der studieveiledere og praksiskoordinatorer er med. Se oversikten over de administrative utdanningsteamene ved FLKI her.