Om Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag

Vi utdannar studentar til viktige og etterspurte oppgåver i samfunnet. Med fire bachelorprogram og eitt masterprogram, er vi eit institutt som spenner frå helsefag til klassiske ingeniørfag.

Instituttet har tilsette og studentar i Bergen og Haugesund.

Leiing: