Felles emnevegg for ingeniørutdanningen ved HVL

Her finner du informasjon om felles emnevegg for ingeniørutdanningen ved HVL.

Ingeniørutdanningen er en integrert utdanning der enkeltelementer samlet sett skal utgjøre en helhet.

Studentene skal se nytten av både de enkelte elementene i utdanningen og helheten, og muligheten utdanningen gir for å bidra i samfunnsutviklingen. Innenfor matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, programmering og IKT-sikkerhet er det nasjonal koordinering.

Fellesemnene og emnevegg for ingeniørutdanningen i HVL, gir oss kontroll på disse elementene som inngår i ingeniørutdanningen. Kravene er gitt i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning og nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanningen (UHR-MNT). Vi ønsker også å gjøre veien videre til sivilingeniørutdanninger så enkel som mulig, uten behov for egne bekreftelser til ingeniørkandidatene.

I fellesemnene er det en forventning om at emneansvarlig diskuterer innholdet i emnet både internt i fakultet og er påkoplet nasjonale diskusjoner gjennom fagfellesskap i UHR-MNT.

Prinsipper for undervisning og studieplan:

  •  Fellesemnene skal som hovedregel ha lokal undervisning på campus, men gjerne digitale ressurser i tillegg.
  • Emnestørrelsen er 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng. I en studieplan bør det ikke være mer enn 4 emner pr semester. I semester med mer enn 3 emner, må det gjøres grep for å hindre for stort vurderingstrykk i slutten av semesteret.
  • Valgemner bør tilbys i pakker, som profilvalg for utdanningen.
  • Emneansvar legges til det instituttet som har fagmiljøet innenfor området.

Les mer om felles emnevegg i ingeniørutdanningen (pdf).