Jacob 12 år

Jonas skal flytte inn i leiligheten på Alrek. Stue, soverom, badet og gangen skal tilrettelegges for Jonas og hans behov.

Diagnose: Muskeldystrofi

Jonas skal gå på Haukeland barne- og ungdomsskole. Jonas har eit sosialt liv med familie og venner. Han kan besøke far og hans familie i Oslo. Mor disponerer bil bevilget grunnet Jacobs transportbehov.

Medvirkningsplan:

  1. To samtaler med Jonas alene
  2. En samtale med mor alene
  3. En samtale med far i Oslo
  4. En samtale med klassekontakt og rektor på skolen der han har gått frem til nå.
  5. En samtale med klassekontakt ny skole.
  6. En samtale med fastlege
  7. En samtale med fysioterapeut

Det er opprettet ansvarsgruppe på skolen bestående av kontaktlærer, PPT og helsesøster.

Jonas sier selv: Han føler seg ofte trett, selv om han har mange gode dager. Liker å være med venner, spille dataspill og svømme. Ønsker å begynne på rullestol innebandy. Ønsker å treffe andre med samme utfordringer som han. Han ønsker å bruke rullestol minst mulig i sosiale sammenhenger, men ser at han likevel må bruke rullestolen oftere. Han gruer seg litt til å begynne på skolen, men tror det vil gå bra. Han håper at han får venner og at de vil være med hjem til han og game og at han ikke blir satt utenfor fordi han ikke kan være med på alt. Han er svært opptatt av at han nå er 12 år og må få bestemme mer selv.  Han er uenig med foreldrene om at han trenger BPA- ordning. Han vil helst at mor skal hjelpe han med alt som er nødvendig. Mor lager til medisinene hver søndag kveld for en uke. Han klarer fint å ta medisinene selv.

Mor sier: Støtter Jonas i alt han sier, men sier hun føler seg ofte trøtt og sliten, spesielt av å være våken så ofte på natten, gå inn til Jonas og sjekke at alt er ok. Hun jobber som omsorgsarbeider på et sykehjem og har til nå måttet si fra seg alle natte- og kveldsvakter. Hun har flere ganger opplevd at Jonas har falt ut av sengen og ropt på henne. En gang falt han på badet og hun hørte han ikke før etter lang tid. Hun er uenig med Jonas i spørsmålet om BPA ordning. Mener det er viktig at de kommer i gang med dette både for at hun og søsteren kan få avlastning, men også for at hjelpebehovet kommer til å øke på. De har pr. i dag ikke smarthusløsninger i leiligheten der de bor, heller ikke noen form for teknologi. Hun sier at søster til Jonas trenger henne nå. Viktig at Jonas blir mest mulig selvstendig og at han støttes mest mulig på det han kan og makter. Det hender at han glemmer å ta medisiner, spesielt de dagene han er dårlig. Mor sjekker alltid at medisinene er tatt.

Far sier: Enig med mor, sier at han ønsker å se Jacob oftere, og prøver å reise til Bergen en gang i måneden. Jacob ønsker å snakke mer med far på nettet, men far får ikke alltid til å kople seg opp skikkelig. Strever med gammelt (utdatert) utstyr. Nett-tilgangen er dårlig i huset der de bor.  

Kontaktlærer og rektor på skole i Åsane: Jacob klarer seg fint på skolen rent faglig. Flink og grei gutt. Det var ikke lov å bruke mobil på skolen. I friminuttene og i gymtimene satt han ofte for seg selv uten aktivitet. Han hadde tre gode venner i sin vennegruppe som likte gaming og brettspill. Håper de fremdeles kan holde kontakten selv om de bor i Åsane. Jonas ble alltid invitert med når det var fødselsdagsselskaper, men dersom leken utviklet seg til mye fysisk aktivitet (herjing) følte Jonas seg utenfor og ble lei seg.   

Kontaktlærer ny skole: Håper Jacob vil finne seg til rette. Klassen har to faste lærere og det vil være mulig å tilrettelegge noe for Jonas når han er på skolen. Skolen har liten erfaring med velferdsteknologi i undervisningen, men ønsker å lære hvordan Jonas og skolen kan nyttiggjøre seg av teknologien. Anskaffelser, kostnader, muligheter og bruk.  

Fastlege sier: Går til kontroll to ganger for året. Oppfølging hos fysioterapeut. Viktig med sunn kost i hverdagen og så mye fysisk aktivitet og sosial deltakelse som mulig.  

Fysioterapeut sier: Går til fysioterapi to ganger i måneden. Strekking av muskler. Kan med fordel utføre noen strekkøvelser hjemme i tillegg, men må da få god og nøyaktig instruksjon. 

Hva skal til for å sikre Jacob mulighet for aktivitet og deltakelse i sin hverdag?

Hvordan kan dagens og fremtidens teknologi bidra til dette?