Stikkskader og blodsøl i høgskolens lokaler

Dersom det oppstår stikkskade, blodsøl eller blodsprut i forbindelse med ferdighetstrening ved høgskolens lokaler gjelder de samme retningslinjer som for praksisfeltet. Den som har skadet seg, skal sørge for å gjennomføre førstehjelpstiltakene.

Førstehjelpsutstyr:

  • Såpe
  • Rennende vann
  • Fysiologisk saltvann (til øyne)

Desinfeksjonsmiddel:

  • Klorheksidin spritløsning 5 mg/ml eller jodsprit 2 % eller desinfeksjonssprit (etanol 70 %, isolpropanol 60 %) (til stikkskade).
  • Vandig klorheksidin 0,5 mg/ml eller 1 mg/ml eller vandig jodoforløsning 0,2 mg/ml (til blodsøl i eksisterende sår).

Strakstiltak som utføres av studenten selv

Ved stikkskader med spontan blødning:

  • Tilstreb fortsatt blødning, men provoser ikke fram blødning hvis det ikke blør spontant.
  • For å redusere mengden med smittestoff (smittedosen).Vask med såpe og vann i 10 minutter.
  • For å fortynne gjenværende smittedose ytterligere og redusere smittefaren.
  • Desinfiser området med klorheksidin spritløsning 5 mg/ml eller jodsprit 2 % eller desinfeksjonssprit (etanol 70 %, isopropanol 60 %).

Ved blodsprut i øyne, munn og nese:

Skyll med rikelig vann i minst 10 minutter.

Ved blodsøl i eksisterende sår:

Skyll med rikelig vann. Desinfiser med vandig klorheksidin 0,5 mg/ml eller 1 mg/ml eller jodoforløsning 0,2 mg/ml.

Melderutiner

Stikkskader skal meldes umiddelbart til lærer. Folketrygdens skademeldingsskjema skal fylles ut av lærer og student. I tillegg skal den skadede rapportere hendelsen til høgskolen.

Oppfølging

Studenten må selv kontakte Bergen Legevakt for å få en nødvendig risikovurdering av lege og ta nødvendige blodprøver. Lege vurder videre behandling og oppfølging. Videre tiltak iverksettes etter denne vurderingen.