Styremøte 07/2018

Onsdag 26. september (kl. 10:30-18:00) og Torsdag 27. september (kl. 09:00-14:00)

Møterom: 02-14 i Stadionbygget på HVL campus Sogndal, Røyrgata 6, 6856 Sogndal.

Protokoll 07/18

Komplett innkalling til styremøte 07/18

Program for styreseminar

Saksliste

69/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

 

70/18

 

 

Strategi for HVL 2018-2023

HVL-strategi grafisk (utkast)

71/18 Eigarskap ved Høgskulen på Vestlandet – retningslinjer og oversikt over HVLs eigarskap i aksjeselskap
72/18 Innspill til høringssvar - forslag fra utvalg om endring i stillingsstruktur
73/18 Status kompetanse (fagleg/fakultetvise) og prosess for vidare arbeid med kompetanseutvikling
74/18 Lokale lønnsforhandlingar i 2018
75/18 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHoT) - orientering til styret
76/18 Utvikling av verksemdsmål for HVL
77/18 Evaluering av rektor sitt arbeid
O-7/18 Orienteringar frå rektor, styremøte 07/18

Styrestraum

Opptak frå møtet er ikkje lenger tilgjengeleg