Styremøte 07/2017

Torsdag 15.06.17, 10.00–15.00 (Førde)

Styremøtet finn stad i møterom Nygaard på HVL campus Førde, Svanehaugveien 1. 

Sakspapir for styremøte 07/17

Protokoll 07/17

 

Saksliste
Vedtakssaker/Drøftingssaker
45/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll – styremøte 07/17
46/17 Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF og HiB 2016
47/17 Godkjenning av åpningsbalanse for HVL
48/17 Eksternrekneskap per 1. tertial 2017
49/17 Intern økonomistatus per 1. tertial 2017
50/17 Hovudprinsipp for budsjettfordeling i HVL
51/17 Arealsituasjonen i Bergen – Kronstad 2
52/17 Vedtak om fakultetsnamn
53/17 Ny fagskolelov - konsekvenser for fagskoleutdanninga i yrkesdykking ved HVL
54/17 Endring i forskrift om studium og eksamen ved HVL  - forkurs i matematikk - lærerutdanningen
55/17 Godkjenning av valg av studentrepresentanter til Høgskulestyret 01.08.17 - 31.07.17
56/17 Realisering av universitetsambisjonen ved Høgskulen på Vestlandet
57/17 Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2017 - hovedtall og tendenser for HVL
58/17 Studiebarometeret 2016 - orientering til styret om resultat for utvalde utdanningar
39/17 Tilsetting i stilling som organisasjonsdirektør (u. off. jf. offl. §25.1)
40/17 Tilsetting i stilling som direktør for økonomi og arealforvaltning (u. off. jf. offl. §25.1)
   
Orienteringssaker
O-07/17 Orienteringar til styremøte 07/17
   
Eventuelt