Styremøte 08/2017

Torsdag 31.08.17, 10.30-15.30 (Bergen)

Styremøtet finn stad i Styrerommet  (A825) på HVL campus Kronstad, Inndalsveien 28, Bergen

Sakspapir for styremøte 08/17
(ny versjon 29.08.17)

Protokoll 08/17

 

Saksliste - styremøte 08/17
 Vedtakssaker/Drøftingssaker
59/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll styremøte 08/7
60/17 Orientering til styret om OU-programmet
61/17 Plan for strategiprosessen 2017-2018
62/17 Revidert utkast til utviklingsavtale 2018-2020 mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Kunnskapsdepartementet (KD)
63/17 Ferdigstilling av rapportar om Arbeidsplassbasert masterutdanning for lærarar og Lektorutdanning 8-13
64/17 Oppnemning av studentrepresentantar til klagenemnda ved HVL 2017/2018
65/17 Oppnemning av studentrepresentant - Skikkavurderingsnemnda  ved HVL 2017/2018
 Orienteringssaker
O-08/17 Orienteringar til styremøte 08/17
   O-08/17-1  Årshjul pr. august 2017
   O-08/17-2  Referat frå IDF-møte
   O-08/17-3 Studentopptak 2017
   O-08/17-4 Orientering om arbeid med informasjonssikkerhet - møte med Uninett, oppfølging av etatsstyringsmøte og tildelingsbrev
   O-08/17-5 Styret møter de hovudtillitsvalde
   O-08/17-6 Engelske fakultetsnamn
   O-08/17-7 Glu-prosjektet
   O-08/17-8 Budsjettfordelingsmodell – intern høring
   O-08/17-9 Instituttstruktur – orientering om prosessen
Eventuelt 
   
   

Styrestraum

Styrestraumen frå dette møtet er ikkje lenger tilgjengeleg.