Styremøte 08/2017

Torsdag 31.08.17, 10.30-15.30 (Bergen)

Møteplan og sakspapir blir lagt ut seinast 6 dagar før møtet.