Styremøter 2024

På denne sida finn du informasjon knytt styremøte ved HVL i 2024.

 

Saksliste og dokument til møtet publiseres på OpenGov sju dager før møtet.

Protokollen vert publisert same stad etter godkjenning i påfølgande styremøte.

Lenke til styrestraum finner du under kvart einskild møte under.

Styremøte 1/2024: 1. februar

1/2024 – Digitalt møte
1. februar 2024, kl. 09:00 - 16:00 

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023).

Tentativ køyreplan

 • 14:45: O-4/24- Systemer for forskningsetikk ved HVL
 • 15:05: Sceneskifte - beinstrekk - lukka møte resten av tida:
  • Orientering om sak om påstått forskingsjuks ved HVL (lukka møte)
  • Styrets eiga tid (lukka møte)
  • Møteslutt

Presentasjonar (blir publisert undervegs i eller etter møtet)

Styremøte 2/2024: 6.-7. mars

2/2024 – Bergen
6. mars 2024, kl. 10:30 - 18:00 og 7. mars 2024, kl. 08:45 - 14:00.

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet:

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023). 

Presentasjonar (blir publisert undervegs i eller etter møtet):

Ekstra styremøte E-1/2024: 19. april

E-1/2024 – digitalt (ekstra styremøte)
19. april 2024, kl. 08:15 - 09:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet:

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023). 

Styremøte 3/2024: 2. mai

3/2024 – Stord
2. mai 2024, kl. 10:00 - 16:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023). 

Her finn du lenker til opptaket:

 • Lenke til del 1, som inneheld følgende saker:
  • 14/24-B- Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 3/2024
  • 15/24-S- Satsingsforslag 2026
  • 16/24-S- Etatsstyringsmøtet 2024 - deltakelse og innspill til tema
  • 17/24-B- Campusutvikling HVL - Byggeprosjekt Haugesund - Husleieavtale (første del av saka)
 • Lenke til del 2, som inneheld følgende sak:
  • O-20/24- Søkertall
 • Lenke til del 3, som inneheld følgende saker:
  • O-21/24- Intern budsjettfordelingsmodell HVL – status og veien videre
  • 17/24-B- Campusutvikling HVL - Byggeprosjekt Haugesund - Husleieavtale - (saksavslutting; vedtak om utsetting)
  • O-23/24- Stortingsmeldinger om opptak til høgare utdanning og profesjonsutdanningar
  • O-22/24- Rektor si orientering til høgskulestyret om arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern 2023-24
  • O-26/24- Skriftlege orienteringar til styret: Nytt frå Høgskulen på Vestlandet - styremøte 3/2024
  • O-27/24- Munnlege orienteringar frå rektor - styremøte 03/2024 - Årshjul for styret 2024 pr. mai"

Presentasjonar (blir publisert undervegs i, eller etter, møtet):

Ekstra styremøte E-2/2024: 13. mai

E-2/2024 – digitalt (ekstra styremøte)
13. mai 2024, kl. 18:00 - 19:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023). 

Her finn du lenke til opptaket.

Styremøte 4/2024 - 13. juni

4/2024 – Førde
13. juni 2024, kl. 08:30 - 16:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023). 

Grunna jobbfråvær er ikkje dei redigerte opptaka ferdigstilte, men i påvente av desse kan råfilene sjåast: 

Tentativ køyreplan for møtet:

 • 08:30: 20/24-B- Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 4/2024
 • 08:35: 22/24-B- Oppnemning / godkjenning av studentrepresentantar til styrer, råd og utval ved HVL (01.08.24-31.07.25)
 • 08:40: O-31/24- Orientering om behov for eit særleg arbeid for utvikling av studiestad Stord
 • 09:00: 27/24-B- Løypemelding: Utvikling av den eigenfinansierte studieporteføljen ved HVL - Innmeldingar av planlagte endringar frå studieåret 2025/2026
 • 09:55: 23/24-B- Oppnemning av nemnd for studentsaker ved HVL i perioden 1.9.2024 - 31.08.2028
 • 10:05: 24/24-B- Søknad om etablering av bachelorgrad i ledelse (Addisco)
 • 10:15: 28/24-B- Korrigering av Årsrapport 2023
 • 10:25: 21/24-B- Møteplan for Høgskulestyret 2025 (F)
 • 10:35: Lukka møte/blir ikkje strøyma: 29/24-B -Lokale lønnsforhandlinger 2024
 • 10:50: Lukka møte/blir ikkje strøyma: 30/24-B- Oversendelse av klage på vedtak
 • 11:10: Lukka møte/blir ikkje strøyma: 26/24-B- Søknad om akkreditering som universitet
 • 12:00: Lunsjpause
 • 12:30: 25/24-B- Investeringsplan HVL juni 2024
 • 12:40: O-29/24- Verksemdsrapport pr 1.tertial 2024, inkludert rekneskap
 • 13:30: O-32/24- Campusrelevant tema Førde
 • 14:30: O-33/24- Skriftlege orienteringar til styret: Nytt frå Høgskulen på Vestlandet - styremøte 4/2024
 • 14:30: O-30/24- Budsjettprosessen 2025
 • 14:40: O-34/24- Munnlege orienteringar frå rektor - styremøte 04/2024
 • 14:45: O-35/24- Referatsaker - styremøte 04/2024
 • 14:45: E-4/24- Eventuelt - styremøte 04/2024
 • 14:45: 31/24-B- Styrets evaluering av eget arbeid (blir ikkje strøyma)
 • 15:45: Møteslutt

Presentasjonar (blir publisert undervegs i eller etter møtet):

 • O-29/24 Verksemdsrapport pr 1.tertial 2024, inkludert rekneskap
 •  

Ekstra styremøte E-3/2024: 24. juni

E-3/2024 – Digitalt
24. juni 2024, kl. 08:00 - 09:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert i utgangspunktet strøyma. Dette ekstra møtet omhandlar derimot primært sak "rektortilsetting"; unnateke offentligheit. Møtet blir derfor ikkje strøyma.

Styremøte 5/2024 - 12. september

5/2024 – Sogndal
12. september 2024, kl. 10:00 - 16:00 

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet:

 • Her finn du lenka til straumen.
 • Webinar ID: XXX XXXX XXXX
 • Webinar password: XXXXXX

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023). 

Presentasjonar (blir publisert undervegs i eller etter møtet):

Styremøte 6/2024 - 23.-24. oktober

6/2024 – Bergen
23. oktober 2024, kl. 10:30 - 18:00
24. oktober 2024, kl. 09:00 - 14:00 

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet:

 • Her finn du lenka til straumen.
 • Webinar ID: XXX XXXX XXXX
 • Webinar password: XXXXXX

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023). 

Presentasjonar (blir publisert undervegs i eller etter møtet):

Styremøte 7/2024 - 21. november

7/2024 – Bergen
21. november 2024, kl. 10:00 - 16:00 

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet:

 • Her finn du lenka til straumen.
 • Webinar ID: XXX XXXX XXXX
 • Webinar password: XXXXXX

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023). 

Presentasjonar (blir publisert undervegs i eller etter møtet):