Stipendiat

Alexander John William Myatt

Alexander John William Myatt
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV3115-3

Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat innen by- og regionaløkonomi (som en del av RESINNREG-programmet), med særlig fokus på virkningen av Social Frontiers (segregering) på boligmarkedet, utdanning og arbeid, samt romlig distribusjon.

Andre interesseområder inkluderer: Økonomisk psykologi, økonomi i kultursektoren, og FNs bærekraftsmål.

Underviser i

ØKB2113 - By- og Regionaløkonomi

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/%C3%B8kb2113

 

Tidligere:

BØA114 - Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer

https://v.hvl.no/arkiv/hvl/index.php?render=/2020-2021/emner/B%C3%98A114.json

Forskar på
  • By- og regionaløkonomi
  • Social Frontiers
  • Boligmarkedet
Forskargrupper