Høgskulelektor

Anne Lise Økland

Anne Lise Økland
Epost: Send epost
Stord
UND, UND203

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanning:

Hjelpepleien, Haugaland vgs. 

Bachelor i sjukepleie frå HSH - Haugesund.

Videreutdanning i rehabilitering og første emne i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. 

Mastergrad i Klinisk helse- og omsorgsvitskap ved HVL- Stord. 

Pedagogikk for fagskolelærere ved Oslomet. 

Yrkeserfaring: 

Eg har arbeidd i kommunehelsetenesta på rehabiliteringsavdeling, somatisk langtid-og korttid på omsorgssenter og heimeteneste. Har og erfaring frå spesialisthelsetenesta (nevrologisk sengepost, hemato/endo/infeksjon, hjerte, lunge og medisinsk poliklinikk). 

Nå arbeider jeg som høgskulelektor på bachelor sjukepleie på emnet SYK200, sjukepleie ved akutt, kronisk og kritisk sjukdom, samt oppfølging av studentar som har kirurgisk praksis.