Seniorkonsulent

Beate Kristine Sørlie

Arbeids- og kompetanseområde

Praksisadministrasjon knyttet til IHF

Praksisorganisering, i tett samarbeid med faglig praksisansvarlige, for

Ergoterapi

Fysioterapi

Turnus Fysioterapi

Master i klinisk fysioterapi

Radiografi

Saksbehandling
- søknad om praksisplass ut fra særlige behov
- varsel om fare for ikke bestått praksis

Sensurregistrering FS
Registrering av studenter i praksis FS
Registrering av sensur i wiseflow
Informasjon til studenter om praksis
Informasjon vedrørende trekking/valg av praksisplasser