Stipendiat

Birthe Møgster

Arbeids- og kompetanseområde

Birthe Møgster er ph.d.- stipendiat ved Institutt for velferd og deltaking i perioden 2021-2024. Stipendiatet er tilknyttet END-prosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet) - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). Hovedproblemstilling i doktorgradsprosjekt er: Hvordan fungerer forskningssirkler som samskapingsmetodikk og arena for implementering av ny forskningsbasert kunnskap innenfor helse- og velferdstjenester? 

Birthe Møgster er utdannet vernepleier og har lang arbeidserfaring fra arbeid i helse- og velferdstjenester som rusfeltet, barneverntjenester og arbeid med mennesker med utviklingshemming. Birthe Møgster har cand. mag grad og videreutdanning i veiledning. Hun tok sin master i organisasjon og leiing – med tema innenfor rusfeltet.

Publikasjonar

Vis alle