Stipendiat

Birthe Møgster

Arbeids- og kompetanseområde

Birthe Møgster er ph.d.- stipendiat ved Institutt for velferd og deltaking i perioden 2021-2024. Stipendiatet er tilknyttet END-prosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet) - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). Hovedproblemstilling i doktorgradsprosjekt er: Hvordan fungerer forskningssirkler som samskapingsmetodikk og arena for implementering av ny forskningsbasert kunnskap innenfor helse- og velferdstjenester? 

Birthe Møgster er utdannet vernepleier og har lang arbeidserfaring fra arbeid i helse- og velferdstjenester som rusfeltet, barneverntjenester og arbeid med mennesker med utviklingshemming. Birthe Møgster har cand. mag grad og videreutdanning i veiledning. Hun tok sin master i organisasjon og leiing – med tema innenfor rusfeltet.

Forskar på

Implementering av kunnskap

Forskningssirkler

Etterlatte ved narkotikarelatert død

Rustrender

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Forskningssirkel i END - oppsummering

  (2023)
 • Forskningssirkel i Etterlatte ved narkotikarelatert død (END)- prosjektet

  (2023)
 • “Fra hodet til hjertet” – en case studie om kunnskapstranslasjon gjennom bruk av forskningssirkler

  (2022)
 • "From head to heart," - A case study of Knowledge Transfer through use of Research Circles.

  (2022)
 • Drug Death Related Bereavement and Recovery (The END project)

  Møgster, Birthe, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Vis alle