Førsteamanuensis

Frode Olav Haara

Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk. Arbeider med matematikk i GLU-utdanning, og er tilknytta matematikkfaggruppa for lærarutdanning i Sogndal. Rettleiar på PhD-nivå, Masternivå og i grunnutdanningen i GLU. Leder forskergruppa RiPE (Research in Pedagogical Entrepreneurship), og arbeider i den forbindelse for tida med kopling mellom fag i skulen og pedagogisk entreprenørskap, saman med både nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Arbeider også spesifikt med kopling mellom matematikk i skulen, pedagogisk entreprenørskap og mathematical literacy. Leder Erasmus+prosjektet PECK (Pedagogical Entrepreneurship for Content Knowledge), som arbeider med å legge fram grunnlaget for utvikling av en entreprenøriell didaktikk i skolen.